Prefaţă

Expunere preliminară
Vestirea Evangheliei în lumea de azi

 • «A ieșit semănătorul să semene» (Mc 4,3)
 • Privind lumea cu ochii credinței
 • OGORUL LUMII
  • Drepturile omului
  • Cultura și culturile
  • Situația religioasă și morală
 • BISERICA ÎN OGORUL LUMII
  • Credința creștinilor
  • Viața internă a comunității ecleziale
  • Situația catehezei: vitalitate și probleme
 • SEMĂNAREA EVANGHELIEI
  • Cum trebuie citite semnele timpului
  • Câteva provocări pentru cateheză

Partea I
Cateheza în misiunea evanghelizatoare a Bisericii

 • Mandatul misionar al lui Isus
 • Sensul și scopul acestei părți
 • Capitolul I
  Revelația și transmiterea ei prin evanghelizare

  • Revelația privind planul providențial al lui Dumnezeu
  • Revelația: fapte și cuvinte
  • Isus Cristos, mijlocitorul și plinătatea Revelației
  • Transmiterea Revelației prin Biserică, lucrare a Duhului Sfânt
  • Evanghelizarea
  • Procesul de evanghelizare
  • Slujirea Cuvântului lui Dumnezeu în evanghelizare
  • Funcțiile și formele slujirii Cuvântului lui Dumnezeu
  • Convertirea și credința
  • Procesul de convertire permanentă
  • Evanghelizarea și diferitele situații socio-religioase
  • Interdependența dintre activitățile evanghelizatoare în aceste situații
 • Capitolul II
  Cateheza în procesul de evanghelizare

  • Prima vestire și cateheza
  • CATEHEZA ÎN SLUJBA INIȚIERII CREȘTINE
   • Cateheza, «moment» esențial al procesului de evanghelizare
   • Cateheza în slujba inițierii creștine
   • Caracteristici fundamentale ale catehezei de inițiere
  • CATEHEZA ÎN SLUJBA EDUCĂRII PERMANENTE A CREDINȚEI
   • Educarea permanentă a credinței în comunitatea creștină
   • Numeroasele forme ale catehezei permanente
  • CATEHEZA ȘI PREDAREA RELIGIEI ÎN ȘCOALĂ
   • Caracterul propriu al predării religiei în școală
   • Contextul școlar și destinatarii predării religiei în școală
   • Educarea creștină în familie, cateheza și predarea religiei în școală, în slujba educării credinței
 • Capitolul III
  Natura, scopul și sarcinile catehezei

  • Cateheza, acțiune de natură eclezială
  • Scopul catehezei: comuniunea cu Isus Cristos
  • Scopul catehezei este exprimat în crezul într-un Dumnezeu unic: Tată, Fiu și Duh Sfânt
  • Sarcinile catehezei îi realizează scopul
  • Sarcinile fundamentale ale catehezei: favorizarea cunoașterii, celebrării, trăirii și contemplării misterului lui Cristos
  • Alte sarcini fundamentale ale catehezei: inițierea și educarea la viața comunitară și la apostolat
  • Câteva considerații privind ansamblul acestor sarcini
  • Catehumenatul baptismal: structură și gradualitate
  • Catehumenatul baptismal, inspirator al catehezei în Biserică

Partea a II-a
Mesajul evanghelic

 • Sensul și scopul acestei părți
 • Capitolul I
  Norme și criterii pentru prezentarea mesajului evanghelic în cateheză

  • Cuvântul lui Dumnezeu, izvorul catehezei
  • Izvorul și «izvoarele» mesajului catehezei
  • Criteriile pentru prezentarea mesajului
  • Cristocentrismul mesajului evanghelic
  • Cristocentrismul trinitar al mesajului evanghelic
  • Un mesaj care vestește Mântuirea
  • Un mesaj de eliberare
  • Caracterul eclezial al mesajului evanghelic
  • Caracterul istoric al misterului mântuirii
  • Inculturarea mesajului evanghelic
  • Integritatea mesajului evanghelic
  • Un mesaj organic și ierarhizat
  • Un mesaj semnificativ pentru persoana umană
  • Principiu metodologic pentru prezentarea mesajului
 • Capitolul II
  «Aceasta este credința noastră, aceasta este credința Bisericii»

  • Catehismul Bisericii Catolice și Directoriul General pentru Cateheză
  • CATEHISMUL BISERICII CATOLICE
   • Scopul și natura Catehismului Bisericii Catolice
   • Articularea Catehismului Bisericii Catolice
   • Inspirația Catehismului Bisericii Catolice: cristocentrismul trinitar și măreția chemării persoanei umane
   • Genul literar al Catehismului Bisericii Catolice
   • Tezaurul credinței și Catehismul Bisericii Catolice
   • Sfânta Scriptură, Catehismul Bisericii Catolice și cateheza
   • Tradiția catehetică a Părinților Bisericii și Catehismul Bisericii Catolice
  • CATEHISMELE ÎN BISERICILE LOCALE
   • Necesitatea catehismelor locale
   • Genul literar al unui catehism local
   • Aspectele adaptării în cazul unui catehism local
   • Creativitatea Bisericilor locale în elaborarea catehismelor
   • Catehismul Bisericii Catolice și catehismele locale: simfonia credinței

Partea a III-a
Pedagogia credinței

 • «Unul este Învățătorul vostru: Cristos» (Mt 23,10)
 • Sensul și scopul acestei părți
 • Capitolul I
  Pedagogia lui Dumnezeu, izvor și model al pedagogiei credinței

  • Pedagogia lui Dumnezeu
  • Pedagogia lui Cristos
  • Pedagogia Bisericii
  • Pedagogia divină, acțiune a Duhului Sfânt în fiecare creștin
  • Pedagogia divină și cateheza
  • Pedagogia originală a credinței
  • Fidelitate față de Dumnezeu și fidelitate față de persoană
  • «Condescendența» lui Dumnezeu, școală pentru om
  • A evangheliza educând și a educa evanghelizând
 • Capitolul II
  Elemente de metodologie

  • Diversitatea metodelor în cateheză
  • Relația conținut-metodă în cateheză
  • Metodă inductivă și metodă deductivă
  • Experiența umană în cateheză
  • Memorarea în cateheză
  • Rolul catehetului
  • Activitatea și creativitatea celor catehizați
  • Comunitatea, persoana și cateheza
  • Importanța grupului
  • Comunicațiile sociale

Partea a IV-a
Destinatarii catehezei

 • «Împărăția îi privește pe toți»
 • Sensul și scopul acestei părți
 • Capitolul I
  Adaptarea în funcție de destinatari. Aspecte generale

  • Nevoia și dreptul oricărui credincios de a primi o cateheză solidă
  • Nevoia și dreptul comunității
  • Adaptarea cere ca întregul conținut al catehezei să fie ca o hrană sănătoasă și corespunzătoare
  • Adaptarea ține cont de diferitele împrejurări
 • Capitolul II
  Cateheza în funcție de vârstă

  • Indicații generale
  • CATEHEZA ADULȚILOR
   • Adulții cărora le este adresată cateheza
   • Elemente și criterii proprii catehezei adulților
   • Sarcini generale și particulare ale catehezei adulților
   • Forme specifice ale catehezei adulților
  • CATEHEZA PENTRU PREȘCOLARI ȘI ȘCOLARI
   • Situația și importanța perioadei preșcolare și a copilăriei
   • Caracteristicile catehezei copiilor
   • Preșcolari și școlari lipsiți de o susținere religioasă în familie sau care nu merg la școală sau grădiniță
  • CATEHEZA TINERILOR
   • Pre-adolescența, adolescența și tinerețea
   • Importanța tinerilor pentru societate și pentru Biserică
   • Caracteristici ale catehezei tinerilor
  • CATEHEZA PERSOANELOR ÎN VÂRSTĂ
   • Vârsta a treia, dar al lui Dumnezeu făcut Bisericii
   • Cateheză a plinătății și a speranței
   • Înțelepciune și dialog
 • Capitolul IV
  Cateheza în contextul socio-religios

  • Cateheza în situații de pluralism și de complexitate
  • Cateheza și religiozitatea populară
  • Cateheza și ecumenismul
  • Cateheza și iudaismul
  • Cateheza și celelalte religii
  • Cateheza și «noile mișcări religioase»
 • Capitolul V
  Cateheza în context socio-cultural

  • Cateheza și cultura contemporană
  • Sarcini ale catehezei în vederea inculturării credinței
  • Procesul metodologic
  • Necesitatea evaluării și criteriile acesteia
  • Responsabilii procesului de inculturare
  • Forme și căi privilegiate
  • Limbajul
  • Mijloacele de comunicare
  • Medii antropologice și tendințe culturale
  • Intervenție în situațiile concrete
  • Sarcini ale Bisericilor locale
  • Inițiative ghidate

Partea a V-a
Cateheza în Biserica particulară

 • Sensul și scopul acestei părți
 • Capitolul I
  Slujirea catehezei și agenții acesteia în Biserica particulară

  • Biserica particulară
  • Slujirea catehezei în Biserica particulară
  • Comunitatea creștină și responsabilitatea catehezei
  • Episcopul, principalul răspunzător de cateheză în Biserica particulară
  • Preoții, păstori și educatori ai comunității creștine
  • Părinții, primii educatori ai credinței copiilor lor
  • Persoanele consacrate angajate în cateheză
  • Cateheții laici
  • Diferite tipuri de cateheți deosebit de necesari în prezent
 • Capitolul II
  Formarea pentru slujirea catehetică

  • Pastorația care îi vizează pe cateheți în Biserica particulară
  • Importanța formării cateheților
  • Scopul și natura formării cateheților
  • Criterii ale formării cateheților
  • Dimensiunile formării: a fi, a ști, a se pricepe
  • Maturitatea umană, creștină și apostolică a cateheților
  • Formarea biblică și teologică a catehetului
  • Științele umane în formarea catehetului
  • Câteva criterii pentru utilizarea științelor umane în formarea cateheților
  • Formarea pedagogică
  • Formarea cateheților în sânul comunităților creștine
  • Școli pentru cateheți și centre superioare pentru specialiștii în cateheză
 • Capitolul III
  Locurile și căile catehezei

  • Comunitatea creștină, cămin pentru cateheză
  • Familia ca mediu sau mijloc de creștere în credință
  • Catehumenatul baptismal al adulților
  • Parohia ca mediu de cateheză
  • Școala catolică
  • Asociații, mișcări și grupuri de credincioși
  • Comunitățile ecleziale de bază
 • Capitolul IV
  Organizarea pastoralei catehetice în Biserica particulară

  • ORGANIZAREA SI EXERCITAREA RESPONSABILITĂȚILOR
   • Serviciul diecezan de cateheză
   • Servicii de colaborare interdiecezană
   • Serviciul Conferinței episcopale
   • Serviciul Sfântului Scaun
  • COORDONAREA CATEHEZEI
   • Importanța unei coordonări efective a catehezei
   • Un proiect diecezan de cateheză articulat și coerent
   • Activitatea de cateheză în contextul noii evanghelizări
   • Cateheza în pastorala educației
  • CÂTEVA SARCINI PROPRII SERVICIULUI CATEHETIC
   • Analiza situațiilor și a necesităților
   • Program de acțiune și orientări catehetice
   • Elaborarea de instrumente și mijloace didactice pentru actul catehetic
   • Elaborarea catehismelor locale: responsabilitate imediată a slujirii episcopale

Concluzie

Sigle și abrevieri

Documente ale Magisteriului

Directoriu general pentru cateheză

Updated on 2018-04-13T11:05:34+02:00, by Editor Cateheza.ro.