PARTEA A IV-A
Destinatarii catehezei

CAPITOLUL I 

Adaptarea în funcție de destinatari
Aspecte generale 

Nevoia și dreptul oricărui credincios de a primi o cateheză solidă1

167. Orice persoană botezată, întrucât este chemată de Dumnezeu la maturitatea credinței, are nevoie și, implicit, are dreptul la o cateheză adaptată. A i-o oferi în mod corespunzător este deci o sarcină de primă importanță a Bisericii.

În legătură cu aceasta, trebuie să amintim imediat că destinatarul Evangheliei este «omul concret, istoric»2, ancorat într-o situație determinată și influențat neîncetat3 de condiționări psihologice, sociale, culturale și religioase, fie că este conștient sau nu de aceasta.

În cateheză, destinatarul trebuie să se poată manifesta ca subiect activ, conștient și coresponsabil, nu ca receptor tăcut și pasiv.4

Nevoia și dreptul comunității5

168. Atenția acordată individului nu trebuie să eclipseze faptul că, de fapt, cateheza este destinată întregii comunități creștine ca atare și, în cadrul acesteia, fiecărei persoane. Deși cateheza își găsește legitimitatea și forța în întreaga viață a Bisericii, este la fel de adevărat că «dezvoltarea interioară a Bisericii și concordanța ei cu planul lui Dumnezeu depind în mod esențial de cateheză».6

De aceea, adaptarea necesară a Evangheliei privește și angajează și comunitatea.

Adaptarea cere ca întregul conținut al catehezei să fie ca o hrană sănătoasă și corespunzătoare7

169. «Această propovăduire adaptată a cuvântului revelat trebuie să rămână legea oricărei evanghelizări».8 Ea își găsește motivația teologică profundă în misterul Întrupării, răspunde la exigența pedagogică elementară a unei adevărate comunicări umane și reflectă ceea ce Biserica a pus în practică de-a lungul secolelor.

Această adaptare trebuie înțeleasă ca admirabila acțiune maternă a Bisericii, care vede în oameni «ogorul lui Dumnezeu» (1 Cor 3,9) pe care nu-l abandonează, ci îl lucrează cu speranță. Ea vine în întâmpinarea fiecăruia, ține cont în mod serios de diferitele situații și culturi și întreține comuniunea tuturor oamenilor în unicul Cuvânt mântuitor. Evanghelia este astfel transmisă, în deplina ei autenticitate și savoare, ca o hrană sănătoasă și corespunzătoare. Acest criteriu trebuie să călăuzească inițiativele fiecăruia și creativitatea personală a catehetului.

Adaptarea ține cont de diferitele împrejurări

170. Adaptarea este făcută în funcție de împrejurările în care este transmis cuvântul lui Dumnezeu.9 Aceste împrejurări sunt determinate de «diferențele de cultură, de vârstă, de maturitate spirituală, de situație socială și eclezială a acelora cărora le este adresată cateheza».10 Acestora trebuie să li se acorde o deosebită atenție.

Trebuie subliniat și faptul că, în pluralismul situațiilor, adaptarea ține întotdeauna seama de persoană în totalitatea și în unitatea acesteia, potrivit viziunii Bisericii. De aceea, cateheza nu se oprește la elementele exterioare ale unei situații date, ci ține seama întotdeauna de universul intim al persoanei, de adevărul despre om, «primul și fundamentalul drum al Bisericii».11 Acest fapt provoacă un proces de adaptare care nu va fi autentic decât în măsura în care se va ține seama de frământările, așteptările și nevoile profunde ale persoanei în universul ei interior.

înapoi la cuprins

Note:
1 EN 49-50; CT 14; 35s.
2 RH 13; cf. EN 31.
3 Cf. RH 13-14; CBC 24.
4 Cf. DGC (1971) 75.
5 Cf. DGC (1971) 21.
6 CT 13.
7 Cf. GS 44; EN 63; CT 31; CBC 24-25.
8 GS 44. În această parte a IV-a, urmând indicaţiile Magisteriului şi datorită avantajelor practice, se utilizează diferenţiat termenii adaptare şi inculturare. Primul indică atenţia acordată persoanei, iar cel de-al doilea indică atenţia acordată contextelor culturale.
9 Cf. RM 33.
10 CBC 24.
11 RH 14.

Adaptarea în funcție de destinatari

Updated on 2018-04-13T08:33:21+02:00, by Editor Cateheza.ro.