Documente ale Magisteriului

AA – Conciliul Ecumenic Vatican II, Decret despre apostolatul laicilor Apostolicum actuositatem (18 noiembrie 1965)

AG – Conciliul Ecumenic Vatican II, Decret privind activitatea misionară a Bisericii Ad gentes (7 decembrie 1965)

CA – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Centesimus Annus (1 mai 1991): AAS 83 (1991), pp. 793‑867

CD – Conciliul Ecumenic Vatican II, Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică Christus Dominus (28 octombrie 1965)

CBC – Catehismul Bisericii Catolice (11 octombrie 1992)

CCL – Corpus Christianorum, Series Latina (Turnholti 1953 ss.)

CIC – Codex Iuris Canonici  (Codul de drept canonic) (25 ianuarie 1983)

ChL – Ioan Paul al II‑lea, Îndemn apostolic post‑sinodal Christifideles laici (30 decembrie 1988): AAS 81 (1989), pp. 393‑521

COINCAT Consiliul Internaţional pentru Cateheză, Cateheza adulţilor în comunitatea creştină, Libreria Editrice Vaticana 1990

CSEL – Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum (Wn 1866 ss.)

CT – Ioan Paul al II‑lea, Îndemn apostolic Catechesi tradendae (16 octombrie 1979): AAS 71 (1979), pp. 1277‑1340

DGC (1971) Sacra Congregaţie pentru Cler, Directoriu general de cateheză Ad normam decreti (11 aprilie 1971): AAs 64 (1972), pp. 97‑176

DH – Conciliul Ecumenic Vatican II, Declaraţie privind libertatea religioasă Dignitatis humanae (7 decembrie 1965)

DM – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Dives in misericordia (30 noiembrie 1980): AAS 72 (1980), pp. 1177‑1232

DV – Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituţia dogmatică despre Revelaţia divină Dei Verbum (18 noiembrie 1965)

DS – H. Denzinger – A. SchÖnmetzer, Enchiridion Symbolorum, Definitionum et Declarationum de Rebus Fidei et Morum, Editio XXXVI emendata, Romae 1976

EA – Ioan Paul al II‑lea, Îndemn apopstolic post‑sinodal Ecclesia in Africa (14 septembrie 1995): AAS 88 (1996), pp. 5‑82

EN – Paul al VI‑lea, Îndemn apostolic Evangelii nuntiandi (8 decembrie 1975): AAS 58 (1976), pp. 5‑76

EV – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Evangelium Vitae (25 martie 1995): AAS 87 (1995), pp. 401‑522

FC – Ioan Paul al II‑lea, Îndemn apostolic post‑sinodal Familiaris consortio (22 noiembrie 1981): AAS 73 (1981), pp. 81‑191

FD – Ioan Paul al II‑lea, Constituţia apostolică Fidei depositum (11 octombrie 1992): AAS 86 (1994), pp. 113‑118

GCM – Congregaţia pentru evanghelizarea popoarelor, Ghid pentru cateheţi. Document orientativ privind vocaţia, formarea şi promovarea cateheţilor în teritoriile de misiune care ţin de Congregaţia pentru Evanghelizarea popoarelor (3 decembrie 1993), Cetatea Vaticanului 1993

GE – Conciliul Ecumenic Vatican II, Declaraţie privind educaţia creştină Gravissimum educationis (28 octombrie 1965)

GS – Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană Gaudium et spes (7 decembrie 1965)

LC – Congregaţia pentru Doctrina Credinţei, Instrucţiunea Libertatis Conscientia (22 martie 1986): AAS 79 (1987), pp. 554‑599

LE – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Laborem exercens (14 septembrie 1981), AAS 73 (1981), pp. 577‑647

LG – Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituţia dogmatică despre Biserică Lumen gentium (21 noiembrie 1964)

MM – Ioan al XXIII‑lea, Enciclica Mater et Magistra (15 mai 1961): AAS 53 (1961), pp. 401‑464

MPD – Sinodul Episcopilor, Mesaj către poporul lui Dumnezeu Cum iam ad exitum despre cateheza în zilele noastre (28 octombrie 1977), Typis Polyglottis Vaticanis 1977

NA – Conciliul Ecumenic Vatican II, Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine Nostra aetate (28 octombrie 1965)

PB – Ioan Paul al II‑lea, Constituţia apostolică Pastor bonus (28 iunie 1988): AAS 80 (1988), pp. 841‑930

PG – Patrologiae Cursus completus, Series Graeca, ed. Jaques‑ P. Migne, Parisiis 1857 ss.

PL – Patrologiae Cursus completus, Series Latinaa, ed. Jaques‑ P. Migne, Parisiis 1844 ss.

PO – Conciliul Ecumenic Vatican II, Decret privind slujirea şi viaţa preoţească Presbyterorum Ordinis (7 decembrie 1965)

PP – Paul al VI‑lea, Enciclica Populorum progressio (26 martie 1967): AAS 59 (1967), pp. 257‑299

RH – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Redemptor hominis (4 martie 1979): AAS 71 (1979), pp. 257‑324

RICA – Ritualul iniţierii creştine a adulţilor (Ordo Initiationis Christianae Adultorum), Editio Typica, Typis Polyglottis Vaticanis 1972

RM – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Redemptoris missio (7 decembrie 1990): AAS 83 (1991), pp. 249‑340

SC – Conciliul Ecumenic Vatican II, Constituţia despre liturgie Sacrosanctum Concilium (4 decembrie 1963)

SCh – Sources Chrétiennes, Collection, Paris 1946 ss.

SRS – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Sollicitudo rei socialis (30 decembrie 1987): AAS 80 (1988), pp. 513‑586

SINOD 1985 Sinodul Episcopilor (adunarea extraordinară din 1985), Raport final Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi (7 decembrie 1985), Cetatea Vaticanului 1985

TMA – Ioan Paul al II‑lea, Îndemn apostolic Tertio millenio adveniente (10 noiembrie 1994): AAS 87 (1995) pp. 5‑41

UR – Conciliul Ecumenic Vatican II,  Decret despre ecumenism Unitatis redintegratio (21 noiembrie 1964)

UUS – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Ut unum sint (25 mai 1995): AAS 87 (1995), pp. 921‑982

VS – Ioan Paul al II‑lea, Enciclica Veritatis splendor (6 august 1993): AAS 85 (1993), pp. 1133‑1228

înapoi la cuprins

Documente ale Magisteriului

Updated on 2018-04-13T11:05:51+02:00, by Editor Cateheza.ro.