SIGLE ȘI
ABREVIERI ALE CĂRȚILOR BIBLICE

Ab – Abdia

Ag – Ageu

Am – Amos

Ap – Apocalips

Bar – Baruh

Ben Sirah = Siracid

Col – Scrisoarea către coloseni

1 Cor – Scrisoarea întâi către corinteni

2 Cor – Scrisoarea a doua către corinteni

1 Cr – Cartea întâi a cronicilor

2 Cr – Cartea a doua a cronicilor

Ct – Cântarea cântărilor

Dn – Daniel

Dt – Deuteronom

Ecleziast = Qohelet

Ecleziastic = Siracid

Ef – Scrisoarea către efeseni

Esd – Esdra

Est – Estera

Evr – Scrisoarea către evrei

Ex – Exod

Ez – Ezechiel

Fil – Scrisoarea către filipeni

Flm – Scrisoarea către Filemon

Fp – Faptele Apostolilor

Gal – Scrisoarea către galateni

Gn – Geneză

Hab – Habacuc

Iac – Scrisoarea lui Iacob

Idt – Cartea Iuditei

Ier – Ieremia

Il – Ioel

In – Evanghelia după sfântul Ioan

1 In – Scrisoarea întâi a sfântului Ioan

2 In – Scrisoarea a doua a sfântului Ioan

3 In – Scrisoarea a treia a sfântului Ioan

Ion – Iona

Ios – Cartea lui Iosua

Iob – Cartea lui Iob

Is – Isaia

Jdc – Cartea Judecătorilor

Lam – Plângerile (Lamentațiile) lui Ieremia

Lc – Evanghelia după sfântul Luca

Lv – Levitic

1 Mac – Cartea întâi a Macabeilor

2 Mac – Cartea a doua a Macabeilor

Mal – Malahia

Mc – Evanghelia după sfântul Marcu

Mih – Mihea

Mt – Evanghelia după sfântul Matei

Na – Naum

Num – Numeri

Neh – Nehemia

Os – Osea

Pr – Proverbe

Ps – Psalmi

1 Pt – Scrisoarea întâi a sfântului Petru

2 Pt – Scrisoarea a doua a sfântului Petru

Qoh – Ecleziast (Qohelet)

1 Rg – Cartea întâi a Regilor (= 3 Rg – LXX)

2 Rg – Cartea a doua a Regilor (= 4 Rg – LXX)

Rm – Scrisoarea către romani

Rut – Rut

1 Sam – Cartea întâi a lui Samuel (= 1 Rg – LXX)

2 Sam – Cartea a doua a lui Samuel (= 2 Rg – LXX)

Sir – Înțelepciunea lui Isus Sirah

Sof – Sofonia

1 Tes – Scrisoarea întâi către tesaloniceni

2 Tes – Scrisoarea a doua către tesaloniceni

1 Tim – Scrisoarea întâi către Timotei

2 Tim – Scrisoarea a doua către Timotei

Tit – Scrisoarea către Tit

Tob – Tobia

Zah – Zaharia

înapoi la cuprins

Sigle și abrevieri

Updated on 2018-04-13T11:02:46+02:00, by Editor Cateheza.ro.