PARTEA A V-A

Cateheza în Biserica particulară

«Apoi s-a urcat pe munte și i-a chemat pe cei pe care i-a voit El, și au venit la El. Și a rânduit doisprezece ca să fie cu El și să-i trimită să vestească și să aibă puterea să alunge diavolii» (Mc 3,13-15).
«Fericit ești, Simone, fiul lui Iona, că nu trup și sânge ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu cel din ceruri. Și Eu îți spun ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi Biserica mea» (Mt 16,17-18).
Din «Biserica din Ierusalim» (Fp 8,1), prin puterea Duhului Sfânt, au luat naștere celelalte Biserici: «Biserica lui Dumnezeu care este în Corint» (1 Cor 1,2); «Bisericile din Asia» (1 Cor 16,19); «Bisericile din Iudeea» (Gal 1,22); «Cele șapte Biserici care sunt în Asia: Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Filadelfia și Laodiceea» (Ap 1,4; 2,1 – 3,22).

Sensul și scopul acestei părți

215. Toate cele expuse în precedentele părți în legătură cu cateheza, cu conținutul, pedagogia și destinatarii acesteia țintesc în cele din urmă pastorala catehetică realizată în Bisericile particulare.

Această a cincea parte îi prezintă principalele elemente.

216. Primul capitol propune o reflecție privind slujirea catehezei și agenții acesteia. Cateheza este o responsabilitate comună, dar diferențiată. Episcopii, preoții, diaconii, persoanele consacrate și credincioșii laici se angajează în această misiune potrivit propriului nivel de responsabilitate și respectivelor lor carisme.

Formarea cateheților, despre care se va trata în cel de-al doilea capitol, joacă un rol determinant în activitatea catehetică. Căci, dacă este important să dotăm cateheza cu instrumente adecvate, este și mai important să pregătim buni cateheți.

Cel de-al treilea capitol analizează locurile unde se exercită de fapt cateheza.

Al patrulea capitol examinează aspectele care privesc îndeosebi organizarea catehezei: organismele responsabile, coordonarea catehezei, precum și unele sarcini specifice ale slujirii catehetice.

Orientările și sugestiile prezentate în această parte nu pot fi aplicate imediat și simultan în toate părțile în Biserică. Într-adevăr, cât privește națiunile sau regiunile în care activitatea catehetică nu este încă suficient dezvoltată, aceste orientări și sugestii semnalează doar o serie de obiective care trebuie atinse progresiv.

Cateheza în Biserica particulară

Updated on 2018-04-13T10:28:55+02:00, by Editor Cateheza.ro.