Duminica Lăsatului sec de carne (a înfricoşătoarei judecăţi)

Autor: Departamentul de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scurtă descriere:

Ritul: bizantin

Textul evangheliei Duminicii:

31 Când va veni Fiul Omului în gloria lui, împreună cu toţi îngerii, atunci se va aşeza pe tronul său de mărire. 32 Şi se vor aduna înaintea lui toate naţiunile, iar el îi va despărţi pe unii de alţii, aşa cum păstorul desparte oile de capre: 33 va pune oile la dreapta sa, iar caprele la stânga.
34 Atunci regele va spune celor de la dreapta sa: «Veniţi, binecuvântaţii Tatălui meu, moşteniţi împărăţia care a fost pregătită pentru voi de la crearea lumii, 35 căci am fost flămând şi mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi mi-aţi dat să beau, am fost străin şi m-aţi primit, 36 gol şi m-aţi îmbrăcat, bolnav şi m-aţi vizitat, am fost în închisoare şi aţi venit la mine». 37 Atunci îi vor răspunde cei drepţi: «Doamne, când te-am văzut flămând şi te-am hrănit, sau însetat şi ţi-am dat să bei? 38Când te-am văzut străin şi te-am primit, sau gol şi te-am îmbrăcat? 39 Când te-am văzut bolnav sau în închisoare şi am venit la tine?» 40 Iar regele le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut».
41 Atunci va spune celor de la stânga: «Plecaţi de la mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic pregătit pentru diavol şi îngerii lui! 42 Căci, am fost flămând şi nu mi-aţi dat să mănânc, am fost însetat şi nu mi-aţi dat să beau, 43 am fost străin şi nu m-aţi primit, gol şi nu m-aţi îmbrăcat, bolnav şi în închisoare şi nu m-aţi vizitat». 44 Atunci ei îi vor răspunde: «Doamne, când te-am văzut flămând, sau însetat, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în închisoare şi nu ţi-am slujit?» 45 Iar el le va răspunde: «Adevăr vă spun: tot ce nu aţi făcut unuia dintre aceştia, cei mai mici, mie nu mi-aţi făcut». 46 Şi vor merge aceştia în chinul veşnic, iar cei drepţi în viaţa cea veşnică”. (Mt 25,31-46)

Comentariu:

Evanghelia de astăzi este un fragment dintr-un discurs al lui Isus pe care evanghelistul Matei ni-l prezintă în capitolele 24 şi 25 din evanghelia sa. Isus rosteşte acest discurs adresându-se apostolilor săi, adică celor care-l urmează.
Textul evangheliei de astăzi vorbeşte despre judecata universală. Este momentul în care toţi oamenii ce au trăit pe pământ vor învia şi se vor prezenta în faţa lui Isus Cristos, Marele Judecător. Acesta va răsplăti fiecăruia după faptele pe care le-a făcut pe durata vieţii sale.
Criteriul după care Isus ne va judeca este iubirea şi grija pe care am avut-o faţă de aproapele nostru când acesta s-a aflat în dificultate. Cei care i-au ajutat pe nevoiaşi vor primi ca răsplată viaţa şi fericirea veşnică. Cei care nu s-au preocupat să-l ajute pe aproapele lor aflat în suferinţă sau necesitate vor primi pedeapsa veşnică, suferinţa lipsei prezenţei lui Dumnezeu.
Fiecare creştin este chemat să-şi trăiască viaţa şi să fie atent la necesităţile aproapelui având în suflet dorinţa dobândirii fericirii şi a vieţii veşnice.

Idei de discutat:

  1. Cine şi când va fi judecat de către Fiul Omului?
  2. Cine este Fiul Omului din evanghelia de azi? Vezi şi evanghelia din Duminica a 5-a din Postul Mare (Mc 10,45).
  3. Care sunt criteriile după care vor fi judecaţi oamenii?
  4. Care sunt efectele sau rezultatele judecăţii Fiului Omului?
  5. Cine sunt cei pe care Isus îi numeşte “fraţii mei cei mai mici”?

Propunere:

Dintre faptele milei trupeşti şi sufleteşti, îmi aleg una pe care îmi propun să o practic în timpul Postului Mare.

Verset de memorat:

Iar regele le va spune: «Adevăr vă spun: tot ce aţi făcut unuia dintre fraţii mei cei mai mici, mie mi-aţi făcut». (Mt 25,40)
Cine nu-l iubeşte pe fratele său pe care îl vede nu poate să-l iubească pe Dumnezeu pe care nu-l vede. (1In 4,20)

Dacă vrei să ştii mai multe:

Discursul lui Isus despre evenimentele ce se referă la ultimele zile ale omenirii, la judecata de apoi şi la Împărăţia Cerurilor se mai numeşte şi discursul escatologic. Escatologia, cuvânt din limba greacă, indică evenimentele şi realităţile ce vor avea loc la sfârşitul lumii şi a doua venire a lui Isus.

Sugestii de activităţi:

1. Activitate legată de faptele milei trupeşti şi sufleteşti: planşe mari pe care să fie scrise şi afişate ca să le vadă toţi credincioşii, desene legate de (unele dintre) ele…
2. Să se facă o vizită la bolnavi în spitale sau la azilul de bătrâni…

Fişe de activităţi:

Imagini:

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *