Duminica a 34-a după Rusalii (a fiului risipitor)

Autor: Departamentul de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scurtă descriere:

Ritul: bizantin (corespunde în ritul latin: dum. 25-a de peste an (C))

Textul evangheliei Duminicii:

11 Apoi le-a spus: “Un om avea doi fii. 12 Cel mai tânăr dintre ei i-a spus tatălui: «Tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine». Iar el le-a împărţit averea. 13 Şi, nu după multe zile, fiul cel mai tânăr şi-a adunat toate şi a plecat de acasă într-o ţară îndepărtată. Acolo şi-a risipit averea într-o viaţă de desfrâu. 14 După ce a cheltuit toate, a venit o mare foamete în ţara aceea, iar el a început să ducă lipsă. 15 Atunci s-a dus şi s-a aciuat la unul dintre cetăţenii acelei ţări care l-a trimis la câmp să păzească porcii. 16 Şi ar fi dorit să se sature cu roşcovele pe care le mâncau porcii, dar nimeni nu-i dădea. 17 Atunci, venindu-şi în fire, a spus: «Câţi zilieri ai tatălui meu au pâine din belşug, iar eu mor aici de foame! 18 Mă voi ridica, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta; 19 nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Ia-mă ca pe un zilier al tău». 20 Într-adevăr, s-a ridicat şi a mers la tatăl său.
Pe când era încă departe, tatăl l-a văzut, i s-a făcut milă şi, alergând, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat. 21 Atunci, fiul i-a spus: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta; nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău». 22 Însă tatăl a spus către servitorii săi: «Aduceţi repede haina cea dintâi şi îmbrăcaţi-l! Daţi-i un inel în deget şi încălţăminte în picioare. 23 Aduceţi viţelul cel îngrăşat şi tăiaţi-l: să mâncăm şi să ne bucurăm, 24 căci acest fiu al meu era mort şi a revenit la viaţă, era pierdut şi a fost găsit». Şi au început să sărbătorească.
25 Însă fiul lui mai mare era la câmp. Când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri. 26 Atunci a chemat pe unul dintre servitori şi l-a întrebat ce este aceasta. 27 El i-a spus: «Fratele tău a venit, iar tatăl tău, pentru că l-a recăpătat sănătos, a tăiat viţelul cel îngrăşat». 28Dar el s-a mâniat şi nu voia să intre. Însă tatăl său a ieşit şi-l ruga stăruitor. 29 El i-a răspuns tatălui său: «Iată, de atâţia ani te slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Dar mie nu mi-ai dat niciodată măcar un ied ca să mă distrez cu prietenii mei. 30 Însă, când a venit acest fiu al tău care şi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai tăiat pentru el viţelul cel îngrăşat». 31 Atunci, el i-a spus: «Fiule, tu eşti cu mine totdeauna şi toate ale mele sunt ale tale. 32 Dar trebuia să sărbătorim şi să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort şi a revenit la viaţă, era pierdut şi a fost găsit!»” (Lc 15,11-32)

Comentariu:

Evanghelia de astăzi este o pildă ce vorbeşte despre un tată şi cei doi fii ai săi. Sfântul evanghelist Luca ne spune în evanghelia sa că “Toţi vameşii şi păcătoşii se apropiau de el ca să-l asculte. Fariseii şi cărturarii însă murmurau spunând: «Acesta îi primeşte pe păcătoşi şi mănâncă cu ei»” (Lc 15,1-2). Ca urmare a nemulţumirii exprimate de farisei şi cărturari, Isus spune această pildă. Rezultă că destinatarii acestei pilde sunt cei care se considerau drepţi în faţa lui Dumnezeu, adică fără păcate (vezi şi evanghelia de Duminica trecută!).
Pilda vorbeşte despre doi fraţi. Cel mai mic greşeşte prin faptul că “a risipit averea într-o viaţă de desfrâu” (Lc 15,13). Când îşi dă seama de faptul că a greşit, el are umilinţa şi curajul să-şi recunoască greşeala pe care a făcut-o faţă de Dumnezeu şi tatăl său: “mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: «Tată, am păcătuit împotriva cerului şi înaintea ta»” (Lc 15,18). Recunoaşterea greşelii şi întoarcerea cu umilinţă la părintele său pentru a-i cere iertare îl fac să redevină fiu al tatălui său. În imaginea fiului mai mic se recunosc toţi cei care au păcătuit, le pare rău de aceasta şi-i cer iertare lui Dumnezeu prin taina spovezii (sau a mărturisirii).
Fiul cel mare nu a făcut nici o greşeală până când nu s-a întors fratele său mai mic. Când află despre întoarcerea risipitorului, nu poate să-l ierte, cu toate că tatăl l-a iertat deja. Neputinţa de a-şi ierta fratele este marele păcat al primului fiu. Acest fiu s-a considerat în tot acest timp perfect prin faptul că nu a greşit faţă de tatăl său. În imaginea fiului neiertător îi recunoaştem pe aceia care nu vor să ierte greşelile şi păcatele celor din jurul lor. Este imaginea celor care consideră că nu au păcate şi sunt în bună pace cu Dumnezeu.
Tatăl este cel care se preocupă de amândoi fiii săi (atât cel “bun” cât şi cel “rău”). Pe cel ce caută iertarea îl iartă şi-l primeşte cu bucurie la sânul său, iar pe cel care se simte nedreptăţit sau perfect îl caută pentru a-l ajuta să regăsească curajul de a iubi şi ierta pe cei ce nu sunt perfecţi. Tatăl din pilda de azi este imaginea lui Dumnezeu iubitor de oameni şi mult îndurător.

Idei de discutat:

  1. Care este greşeala fiului cel mic? Cum îndreaptă el această greşeală?
  2. Care este greşeala fiului cel mare? El doreşte să-şi îndrepte greşeala sa?
  3. Cum reacţionează tatăl la greşelile fiilor săi?
  4. Cine este tatăl din pilda de astăzi? Dar cei doi fii?
  5. Cine este personajul principal al pildei?

Propunere:

Îmi propun să îmi fac în fiecare seară examinarea conştiinţei – să mă gândesc la greşelile pe care le-am făcut peste zi. Îmi propun de asemenea să îmi cer cât mai repede iertare de la cei faţă de care am greşit.

Verset de memorat:

Trebuia să sărbătorim şi să ne bucurăm pentru că acest frate al tău era mort şi a revenit la viaţă, era pierdut şi a fost găsit! (Lc 15,32)
Dumnezeu este iubitor de oameni, milostiv, îndelung-răbdător, plin de îndurare şi de dreptate. (Ex 34,6)
Dacă fratele tău păcătuieşte, mustră-l, iar dacă se converteşte, iartă-l. (Lc 17,3)

Dacă vrei să ştii mai multe:

Multe pilde din evanghelii se găsesc într-o formă aproape identică în trei dintre cele patru evanghelii. Aceste evanghelii sunt cele ale lui Matei, Marcu şi Luca. Sunt, apoi, pilde care se găsesc în doar două dintre cele trei evanghelii (Matei şi Marcu, Matei şi Luca, sau Marcu şi Luca). Pilda Fiului Risipitor este una dintre puţinele pilde ce se găseşte doar în evanghelia lui Luca!

Sugestii de activităţi:

1. Pentru 3-6 ani: Pentru că este o evanghelie mai lungă, să coloreze şi să pună în ordine secvenţele evanghelice desenate şi puse la întâmplare, după care pot să le expună sau să le colecţioneze în Mapa cu evangheliile de duminică.
2. Pentru 7-12 ani: Se pot face aceleaşi desene dar pe A4 cel puţin şi ei să le ordoneze în timpul predicii pe o pânză albă (cearceaf) pe care să o poată vedea toată lumea. Tot pe o pânză albă sau pe prompter să fie scris textul evanghelic din care să lipsească cuvinte cheie pe care preotul să le completeze cu ajutorul copiilor.
3. Pentru 12-18 ani: Implicarea (ca voluntari) la o colectă de obiecte: jucării, haine, mâncare pentru Paşti care să fie donate unor instituţii de caritate. Sau să prezinte parabola ca un spectacol de teatru cu costume…

Fişe de activităţi:

Imagini:

Vezi eticheta fiul risipitor sau parabola Fiului risipitor.
Găsiţi şi imagini alb-negru (de colorat pentru copii).

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *