Duminica a 5-a din Post (a cuvioasei Maria egipteanca)

Autor: Departamentul de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scurtă descriere:

Ritul: bizantin

Textul evangheliei Duminicii:

32 Erau pe drum, urcând spre Ierusalim, iar Isus mergea înaintea lor. Ei erau uimiţi, iar cei care veneau în urmă erau cuprinşi de teamă. Luându-i din nou pe cei doisprezece, a început să le vorbească despre cele ce aveau să i se întâmple: 33 “Iată, urcăm la Ierusalim şi Fiul Omului va fi dat pe mâna arhiereilor şi a cărturarilor; îl vor condamna la moarte şi-l vor da pe mâna păgânilor. 34Aceştia îşi vor bate joc de el, îl vor scuipa, îl vor biciui şi-l vor ucide, dar după trei zile va învia”.
35 Iacob şi Ioan, fiii lui Zebedeu, au venit la el şi i-au spus: “Învăţătorule, vrem să faci pentru noi ceea ce îţi cerem”. 36 El le-a spus: “Ce vreţi să fac pentru voi?” 37 Atunci ei i-au spus: “Fă-ne să stăm unul la dreapta şi altul la stânga ta în gloria ta”. 38 Dar Isus le-a spus: “Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi să beţi potirul pe care-l beau eu sau să vă botezaţi cu botezul cu care eu sunt botezat?” 39Ei i-au spus: “Putem”. Iar Isus le-a zis: “Potirul pe care-l beau eu îl veţi bea, iar cu botezul cu care sunt botezat eu veţi fi botezaţi. 40 Însă, a sta la dreapta sau la stânga mea, nu eu trebuie să dau, ci este pentru cei cărora le-a fost pregătit”.
41 Când au auzit, cei zece au fost cuprinşi de indignare faţă de Iacob şi Ioan. 42 Chemându-i la sine, Isus le-a spus: “Voi ştiţi că cei care sunt consideraţi conducători ai popoarelor le domină şi cei mari dintre ei îşi fac simţită puterea asupra lor. 43 Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru 44 şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. 45 Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi”. (Mc 10,32-45)

Comentariu:

Evanghelia de astăzi ne prezintă un discurs al lui Isus pe care-l ţine celor doisprezece apostoli în timp ce mergeau înspre Ierusalim. Isus îi pregăteşte pe apostoli pentru ceea ce urma să se întâmple cu el: arestarea, patima, moartea şi învierea sa. Isus îi face astfel părtaşi pe apostoli la evenimentele ce vor avea loc.
Doi dintre apostoli, Iacob şi Ioan – doi fraţi, fii lui Zebedeu – încearcă să-şi asigure de dinaintea evenimentelor un loc cât mai bun lângă Isus. Pentru aceasta, ei îi cer să le promită că vor sta în dreapta şi stânga lui. Aceste două locuri erau considerate drept cele mai bune în preajma unei persoane importante. Cei doi fraţi doresc să se asigure că vor avea cele mai bune şi importante locuri pe viitor alături de Isus.
Mântuitorul atrage atenţia că nu este important locul pe care-l vor ocupa, ci participarea alături de el la evenimentele ce vor avea loc. La fel este şi pentru noi astăzi: cel mai important lucru în raportul nostru cu Dumnezeu este ca noi să fim alături de Isus, să-l urmăm precum apostolii.
Faptul că noi ne străduim să fim ucenici sau apostoli ai Mântuitorului este un lucru bun şi de folos pentru sufletul nostru. Trebuie să avem grijă să nu transformăm această străduinţă a noastră într-o ocazie de a ne afişa în faţa oamenilor cât suntem noi de bravi sau de “sfinţi”!

Idei de discutat:

  1. Ce îi anunţă Isus pe cei doisprezece apostoli cu privire la persoana sa?
  2. Ce îi cer lui Isus Iacob şi Ioan?
  3. Ce le promite Isus celor doi fraţi?
  4. Ce îi învaţă Isus pe apostoli cu privire la cei care doresc să le fie conducători?
  5. Cu ce scop a venit Isus, Fiul Omului, pe pământ?

Propunere:

Verset de memorat:

Dar între voi să nu fie aşa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. (Mc 10,43-44)
El fusese străpuns pentru păcatele noastre şi zdrobit pentru fărădelegile noastre. El a fost pedepsit pentru mântuirea noastră şi prin rănile Lui noi toţi ne-am vindecat. (Is 53,5)

Dacă vrei să ştii mai multe:

Unul dintre titlurile pe care îl poartă astăzi Papa, urmaşul sfântului apostol Petru şi conducătorul tuturor creştinilor catolici din lume, este de “Servum servorum Dei” (adică Servitorul servilor lui Dumnezeu). Acest titlu derivă din cuvintele pe care le-am auzit astăzi în evanghelie: “cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru şi cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul tuturor. Pentru că nici Fiul Omului n-a venit ca să fie slujit, ci ca să slujească şi să-şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi” (Mc 10,43-45).

Sugestii de activităţi:

Fişe de activităţi:

Imagini:

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *