Duminica a 6-a din Post (Duminica Floriilor)

Autor: Departamentul de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scurtă descriere:

Ritul: bizantin

Textul evangheliei Duminicii:

1 Cu şase zile înainte de Paşti, Isus a venit în Betania, unde se afla Lazăr, pe care Isus îl înviase din morţi. 2 Au pregătit acolo pentru el o cină; Marta servea, iar Lazăr era unul dintre cei care stăteau la masă cu el. 3 Atunci, Maria a luat un vas cu mireasmă de nard curat, de mare preţ, a uns picioarele lui Isus şi i le-a şters cu părul ei. Şi casa s-a umplut cu parfumul miresmei. 4 Iuda Iscarioteanul, unul dintre discipolii lui – cel care avea să-l trădeze – a spus: 5 “De ce nu s-a vândut mireasma aceasta cu trei sute de dinari şi să se dea săracilor?” 6 Dar a spus aceasta nu pentru că îi păsa de săraci, ci pentru că era hoţ: întrucât el ţinea punga cu bani, fura din ce se punea în ea. 7 Atunci Isus a spus: “Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta. 8 Căci pe săraci îi aveţi întotdeauna cu voi, pe mine, însă, nu mă aveţi întotdeauna”.
9 Atunci o mare mulţime dintre iudei a aflat că este acolo şi a venit nu numai pentru Isus, ci şi ca să-l vadă pe Lazăr, pe care îl înviase din morţi. 10 Arhiereii voiau să-l ucidă şi pe Lazăr, 11 pentru că mulţi iudei îi părăseau din cauza lui şi credeau în Isus.
12 În ziua următoare, mulţimea numeroasă, care venise pentru sărbătoare, auzind că Isus vine la Ierusalim, 13 a luat ramuri de palmier, a ieşit în întâmpinarea lui şi striga: “Osana! Binecuvântat cel care vine în numele Domnului, regele lui Israel!” 14 Isus, găsind un măgăruş, s-a aşezat pe el, după cum este scris: 15 Nu te teme, fiică a Sionului, iată, regele tău vine aşezat pe un mânz de măgar. 16 La început, discipolii lui n-au înţeles acestea, însă când Isus a fost glorificat, atunci şi-au adus aminte că acestea erau scrise despre el şi că au făcut aceasta pentru el. 17 Aşadar, mulţimea, care fusese cu el când l-a chemat pe Lazăr din mormânt şi l-a înviat din morţi, dădea mărturie. 18De aceea i-a ieşit mulţimea în întâmpinare, pentru că a auzit că el a făcut semnul acesta. (Io 12,1-18)

Comentariu:

Evanghelia de astăzi ne prezintă două evenimente din viaţa lui Isus: ungerea sa de către Maria, sora lui Lazăr, cu mir de nard curat în Betania, şi intrarea sa triumfală în Ierusalim. Cu aceste două evenimente începe săptămâna patimilor Mântuitorului.
Ungerea lui Isus este o prevestire a morţii sale: “Las-o! Pentru ziua înmormântării mele a păstrat aceasta” (Io 12,7). Isus este conştient că se îndreaptă înspre momentul în care, împlinind voinţa Tatălui, va trebui să-şi dea viaţa pentru răscumpărarea noastră din robia păcatelor şi a morţii.
Cel de-al doilea eveniment, intrarea în Ierusalim, este solemn şi aduce bucurie. Acest moment a fost vestit cu mult timp înainte de către profetul Zaharia: “Nu te teme, fiică a Sionului, iată, regele tău vine aşezat pe un mânz de măgar” (Zah 9,9). Isus este primit de locuitorii Ierusalimului ca un eliberator, unul care vine să lupte împotriva asupritorului roman. Noi astăzi ştim însă că Isus ne eliberează de un asupritor mult mai puternic şi de temut: păcatul şi moartea.
Cele două evenimente, unul ce prevesteşte durerea (moartea) iar altul ce aduce bucuria (intrarea triumfală), sunt cele două aspecte ale timpului pe care îl începem de azi. Patima şi moartea lui Isus sunt legate de învierea sa. Nu putem celebra doar învierea fără să trecem prin patimă şi moarte! De asemenea, ne confruntăm cu realitatea suferinţei şi a morţii, dar cu credinţa în Învierea spre viaţa veşnică.

Idei de discutat:

  1. Unde şi când se petrec evenimentele relatate în evanghelia de azi?
  2. Ce gest face Maria, sora lui Lazăr?
  3. Ce atitudine are Iuda Iscarioteanul faţă de gestul Mariei?
  4. Cum explică Isus semnificaţia gestului făcut de Maria?
  5. Cum este primit Isus, şi din ce cauză, de locuitorii Ierusalimului?

Propunere:

Verset de memorat:

Că pe săraci totdeauna îi aveţi cu voi, dar pe Mine nu Mă aveţi totdeauna. (Io 12,8)
El va vesti pacea popoarelor şi împărăţia Lui se va întinde de la o mare până la cealaltă mare. (Zah 9,10)

Dacă vrei să ştii mai multe:

1. Duminica de astăzi se mai numeşte şi Duminica Floriilor. Acest nume derivă de la gestul pe care l-au făcut locuitorii Ierusalimului atunci când a intrat Isus în oraşul lor: “mulţimea numeroasă şi-a întins hainele pe drum; alţii tăiau ramuri din copaci şi le aşterneau pe drum” (Mt 21,8).
2. Valoarea mirului de nard curat pe care Maria l-a folosit pentru Isus era de 300 de dinari, conform celor afirmate de Iuda Iscarioteanul. Această sumă era echivalentul câştigului unui om într-un an de zile. Plata pentru o zi de muncă era de 1 dinar, conform Mt 20,2. Echivalentul în aur al sumei de 300 de dinari este de aproximativ 1,8 kg de aur!

Sugestii de activităţi:

Fişe de activităţi:

Imagini:

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *