Duminica 1-a din Post (a dreptei credinţe sau a Ortodoxiei)

Autor: Departamentul de cateheză al Eparhiei de Cluj-Gherla

Scurtă descriere:

Ritul: bizantin

Textul evangheliei Duminicii:

43 A doua zi, voia să plece în Galileea şi l-a întâlnit pe Filip. Isus i-a zis: “Urmează-mă!” 44 Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei şi a lui Petru.
45 Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: “L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. 46 Dar Natanael i-a zis: “Poate fi ceva bun din Nazaret?” Filip i-a zis: “Vino şi vezi!” 47 Isus l-a văzut pe Natanael venind la el şi a zis despre el: “Iată cu adevărat un israelit în care nu este viclenie”. 48 Natanael i-a zis: “De unde mă cunoşti?” Isus i-a răspuns şi i-a zis: “Înainte de a te fi chemat Filip, te-am văzut stând sub smochin”.
49 Natanael i-a răspuns: “Rabbi, tu eşti Fiul lui Dumnezeu, tu eşti regele lui Israel”. 50 Isus a răspuns şi i-a zis: “Pentru că ţi-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Vei vedea lucruri mai mari decât acestea”. 51 Şi i-a zis: “Adevăr, adevăr vă spun: veţi vedea cerul deschis şi pe îngerii lui Dumnezeu urcând şi coborând deasupra Fiului Omului”. (Io 1,43-51)

Comentariu:

Duminica de astăzi este prima din Postul Mare. În această Duminică se citeşte un fragment din evanghelia lui Ioan. Este vorba despre chemarea a doi apostoli: Filip şi Natanael.
Filip este chemat de Isus printr-un direct “Urmează-mă”. Modul în care Dumnezeu ni se adresează nouă astăzi nu este o persoană sau o voce, aşa cum a fost în cazul lui Filip. Cu toate acestea, El ne vorbeşte fiecăruia dintre noi şi ne cheamă să-l urmăm. Important este să învăţăm şi să descoperim modul în care Dumnezeu ne cheamă.
Filip nu se mulţumeşte să se bucure doar el de faptul că Dumnezeu i-a vorbit prin mijlocirea lui Isus, Fiul său. El merge la Natanael şi-i spune bucuria trăită. Este bucuria de a ne şti chemaţi de cineva care ne doreşte binele, care vrea să ne mântuiască.
Natanael la început nu este convins de cele auzite. Filip nu se dă bătut! Îl cheamă pe Natanael să vină pentru a se convinge cu privire la cel care i-a vorbit. Natanel este omul chemat de Dumnezeu prin aproapele său. Iată cel de-al doilea mod prin care Dumnezeu ne cheamă. Este modul cel mai frecvent folosi de Creator.
Majoritatea dintre noi i-am auzit pe cei apropiaţi nouă (părinţi, bunici, preoţi sau alţii) vorbindu-ne despre Dumnezeu. Aceştia sunt cei prin care Dumnezeu ne cheamă să-l urmăm, să fim creştini. Aceasta este chemarea lui Dumnezeu la care noi trebuie să răspundem. Nu putem să tăcem!

Idei de discutat:

  1. Pe cine întâlneşte Isus şi ce-i zice înainte de a pleca spre Galileea?
  2. Despre ce-i vorbeşte Filip lui Natanael?
  3. Ce spune Natanael despre Isus după ce se întâlneşte şi stă de vorbă cu acesta?
  4. Ce le făgăduieşte Isus lui Filip şi lui Natanael de acum înainte?
  5. Plecând de la afirmaţiile lui Filip şi ale lui Natanael, arătaţi cine este Isus pentru ei.

Propunere:

Verset de memorat:

Filip l-a întâlnit pe Natanael şi i-a zis: “L-am găsit pe cel despre care au scris Moise, în Lege, şi profeţii, pe Isus, fiul lui Iosif din Nazaret”. (Io 1,45)
Prooroc din mijlocul tău şi din fraţii tăi, ca şi mine, îţi va ridica Domnul Dumnezeul tău: pe Acela să-L ascultaţi. (Dt 18,15)
Iată că un rege va stăpâni prin dreptate şi căpeteniile vor cârmui cu dreptate. (Is 32,1)

Dacă vrei să ştii mai multe:

Numele Duminicii de azi este şi cel de “Duminica Dreptei Credinţe sau a Ortodoxiei”. Termenul “ortodoxie” provine din limba greacă şi înseamnă credinţă dreaptă sau corectă. Astfel, cuvântul ortodox indică tot ceea ce este corect în trăirea credinţei. În zilele noastre termenul este folosit, în mod impropriu, pentru a indica credincioşii ce aparţin unei Biserici anume (Biserica Ortodoxă), dar trebuie să ştim că toţi cei care respectă învăţăturile Mântuitorului şi pe cele ale Bisericii (Catolice/Apusene sau Ortodoxe/Răsăritene) sunt ortodocşi.

Sugestii de activităţi:

Fişe de activităţi:

Imagini:

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *