Duminica a 2-a din Post (a Sf. Grigore Palamas)


Scurtă descriere:

Ritul: bizantin

Textul evangheliei Duminicii:

1 Când a intrat din nou în Cafarnaum, după câteva zile, s-a auzit că el este în casă. 2 Mulţi s-au adunat, aşa încât nu mai era loc nici înaintea uşii, iar el le vestea cuvântul. 3 Au venit la el aducând un paralizat purtat de patru [bărbaţi]. 4 Şi, neputând să-l aducă până la el din cauza mulţimii, au desfăcut acoperişul unde era el şi, după ce au făcut o deschizătură, au lăsat în jos targa pe care zăcea paralizatul. 5 Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat: “Fiule, îţi sunt iertate păcatele!” 6 Stăteau acolo unii cărturari care se întrebau în inimile lor: 7 “De ce vorbeşte acesta astfel? E o blasfemie! Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu?” 8 Îndată ce a cunoscut Isus în duhul său că ei se întreabă astfel în sine, le-a spus: “De ce gândiţi astfel în inimile voastre?9 Ce este mai uşor: a spune celui paralizat «Păcatele îţi sunt iertate!», sau a spune «Ridică-te, ia-ţi targa şi umblă!»? 10 Însă, ca să ştiţi că Fiul Omului are puterea de a ierta păcatele pe pământ – i-a spus celui paralizat – 11 îţi spun: ridică-te, ia-ţi targa şi du-te la casa ta!” 12 El s-a ridicat şi îndată, luându-şi targa, a ieşit în văzul tuturor aşa încât toţi erau uluiţi şi-l preamăreau pe Dumnezeu, spunând: “Niciodată nu am văzut aşa ceva”. (Mc 2,1-12)

Comentariu:

Evanghelia de astăzi ne prezintă o dublă vindecare a unui om paralizat, pe care Isus o face prin puterea cuvântului său.
Activitatea publică a Mântuitorului este constituită din două tipuri de activităţi: cea de învăţător al oamenilor cu privire la ce trebuie să facă ei pentru a dobândi Împărăţia Cerurilor, şi cea de vindecător al bolilor de care sufereau.
La începutul textului de astăzi, evanghelistul Marcu ne spune că Isus “le vestea cuvântul” (Mc 2,2). Este vorba despre activitatea lui Isus ca Învăţător. Cuvântul este învăţătura pe care el a transmis-o oamenilor pentru a şti cum să facă voia Tatălui Ceresc.
Textul evangheliei continuă cu vindecarea celui paralizat. Este cea de-a doua activitate a lui Isus, de vindecător. La început s-a afirmat că este o dublă vindecare. Prima dată Isus îl vindecă pe cel paralizat de boala sufletului, păcatul: “Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat: Fiule, îţi sunt iertate păcatele!” (Mc 2,5). Iertarea păcatelor de către Dumnezeu, prin taina spovedaniei (sau a mărturisirii), este vindecarea sufletului de boala păcatului. Această vindecare o poate face doar Dumnezeu! Nu există alt medic sau un alt medicament pentru acest tip de boală.
Vindecarea sufletului aduce cu sine şi cea a trupului. Isus îl vindecă pe paralizat de boala trupului (aceea de a nu putea umbla sau sta în picioare) după ce i-a vindecat sufletul. Este importantă ordinea în care Isus îl vindecă pe omul din textul de azi. Este cea a importanţei pe care trebuie să o dăm: sufletul apoi trupul. Despre aceeaşi ordine vom auzi vorbindu-se şi în duminica ce urmează.

Idei de discutat:

  1. Cine-l aduce pe slăbănog şi cum este acesta pus în faţa lui Isus pentru a-l vindeca?
  2. Ce-i dă Isus slăbănogului atunci când vede credinţa celor care l-au adus?
  3. Cum reacţionează cărturarii prezenţi la ceea ce i-a Isus slăbănogului? Cum îşi motivează aceştia reacţia lor?
  4. Cum dovedeşte Isus că are puterea de a ierta păcatele?
  5. Ce face Isus pentru a-l vindeca pe slăbănog de neputinţa sa?

Propunere:

Verset de memorat:

Văzând credinţa lor, Isus i-a spus celui paralizat: Fiule, îţi sunt iertate păcatele! (Mc 2,5)
Atunci se vor deschide ochii celor orbi şi urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări şchiopul ca şi cerbul şi limpede va fi limba gângavilor. (Is 35,5-6)

Dacă vrei să ştii mai multe:

Pentru a face o spovadă bună, se cer cinci lucruri:
1. Cercetarea cugetului;
2. Căinţa;
3. Propunerea de îndreptare;
4. Mărturisirea păcatelor;
5. Canonul sau pocăinţa.

Sugestii de activităţi:

După citirea pericopei evanghelice, se poate discuta despre motivaţia celor patru oameni de a-l aduce pe prietenul lor paralizat la Isus – de ce au considerat ei important ca acesta să îl întâlnească pe Isus?

Apoi, pornind de la cele două feluri de boli pe care le vindecă Isus – boala sufletului şi boala trupului -, copiii să se gândească la persoane pe care ei le cunosc şi pentru care ar fi importantă întâlnirea cu Isus
– persoane care nu pot veni la Liturghie pentru că sunt bolnave, pentru că nu se pot deplasa…
– persoane pe care circumstanţele le împiedică să vină la Liturghie – au de îngrijit un copil mic, într-o anumită duminică sunt în tură la serviciu…
– persoane care nu vor să vină la Liturghie, care nu îl cunosc de fapt pe Isus

Copiii pot să facă câte un desen cu aceste persoane, pe care apoi să le lipească în jurul unei imagini a lui Isus, sau a cuvântului “Isus”, pe o tablă, o coală mare de carton… Îşi pot da apoi frâu liber imaginaţiei şi creativităţii în a găsi şi ei modalităţi pentru a-i aduce pe ceilalţi la Isus, aşa cum au găsit şi cei patru prieteni soluţia – să îl coboare prin acoperiş. În faţa mulţimii care se înghesuia în jurul lui Isus, ar fi putut renunţa, dar ei s-au străduit şi au venit cu o idee neobişnuită, care a dat însă roade.

Fişe de activităţi:

Imagini:

Predici:www.predici.cnet.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *