Prezentare cu atribute şi caracteristici


Scurtă descriere:

Număr participanţi: 6-20
Vârstă participanţi: 13-99
Durată joc: 15-25 minute
Materiale necesare: coli de hârtie DIN A4, ustensile de scris

Desfăşurare joc: Fiecare participant primeşte câte o coală de hârtie DIN A4 pe care scrie prenumele său cu litere mari de sus în jos. Acestea vor fi literele de început ale unor atribute potrivite participantului respectiv. După un timp de gândire şi realizare dinainte stabilit jucătorii se prezintă în plen cu ajutorul acestor atribute şi caracteristici. Un exemplu concret ar fi: „Eu sunt marele, atotştiutorul, rapidul, inegalabilul, artistul, naturalul … MARIAN”
M A R E
A T O T Ş T I U T O R
R A P I D
I N E G A L A B I L
A R T I S T
N A T U R A L

Variaţiuni: Literele numelui nu trebuie să fie tocmai literele de început ale unui atribut, ci doar să fie incluse în componenţa acestuia.

Observaţii: Pentru cei care nu prea au idei pentru atribute utile poate fi pus la dispoziţie un dicţionar de adjective.

via ReliJoc.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.