Povesteşte mai departe


Scurtă descriere:

Număr participanţi: 6-20
Vârstă participanţi: 10-99
Durată joc: 25-30 minute
Materiale necesare: articole din ziare

Desfăşurare joc: Patru voluntari părăsesc încăperea sau se îndepărtează îndeajuns de locul de desfăşurare a acţiunii. Primul dintre cei patru se întoarce şi primeşte spre citire un scurt articol dintr-un ziar (max. 20 de propoziţii). După un anumit timp, el trebuie să înapoieze articolul şi să redea liber conţinutul acestuia celui de al doilea voluntar care revine ş.a.m.d., ultimul dintre cei patru povesteşte cele auzite în faţa întregului grup.

Variaţiuni: Primul voluntar primeşte o poză/imagine pe care trebuie să o descrie următorului ş.a.m.d.

Observaţii: La finalul unei runde este recomandată o discuţie privind împletirea dintre adevăr (cele într-adevăr citite în articol sau văzute în imagine) şi ficţiune (ceea ce fiecare voluntar în parte a lăsat deoparte sau a adăugat de la sine).

via ReliJoc.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *