Iertarea păcatelor

Autor: Oana Capan

Scurtă descriere:

Scurtă descriere: Copiii vor citi versete care descriu diferite păcate, şi vor îndepărta aceste păcate – cartonaşe lipite pe un voluntar.
Materiale: carton, foarfece, bandă de scotch
Pregătire: Înainte de oră, pregătiţi cartonaşele cu păcatele şi cartonaşele cu versetele care fac referire la aceste păcate – atâtea versete şi atâtea păcate câţi copii sunt, mai puţin cu unul care să fie “omul plin de păcate”.

Ce trebuie să faceţi:
Dacă timpul vă permite, începeţi această activitate citind Luca 7,36-50 (Iertarea femeii păcătoase). Daţi fiecărui copil câte un cartonaş cu un verset. Puneţi un voluntar în centru, şi lipiţi pe hainele lui, în diverse locuri, cartonaşele cu păcatele. Voluntarul va fi “omul plin de păcate”. Spuneţi-le celorlalţi copii să citească cu atenţie versetul lor. Apoi, pe rând, rugaţi-i să citească cu voce tare versetul, să găsească între cartonaşele lipite pe voluntar păcatul la care face referire versetul şi să îl ia jos.

În contextul unei lecţii despre Spovadă, le puteţi vorbi apoi copiilor despre faptul că atunci când ne pare rău din tot sufletul pentru ceea ce am greşit, Isus ne iartă toate păcatele noastre, oricât de multe am avea. Lecţia poate fi şi despre păcatele capitale, şi atunci le puteţi selecta doar pe acestea dintre cele de mai jos (vedeţi prima listă), discutând apoi despre fiecare dintre ele pornind de la versetul dat.

Mândria Zgârcenia Necurăţia Invidia Lăcomia Mânia Lenea
Ura Minciuna Beţia Neascultarea Batjocura Nedreptatea Clevetirea Cearta

 • Mândria nu dă prilej decât la ceartă, înţelepciunea se află numai la cei ce primesc sfaturi. (Pildele lui Solomon 13,10)
 • Bărbatului zgârcit nu-i sunt bune avuţiile. (Ecclesiasticul 14,3)
 • Drept aceea, omorâţi mădularele voastre, cele pământeşti: desfrânarea, necurăţia… (Coloseni 3,5)
 • Inimă liniştită e viaţa trupului, dar invidia e putrezirea oaselor. (Pildele lui Solomon 14,30)
 • Vedeţi şi păziţi-vă de toată lăcomia, căci viaţa cuiva nu stă în prisosul avuţiilor sale. (Luca 12,15)
 • Cel încet la mânie este bogat în înţelepciune, iar cel ce se mânie degrabă îşi dă pe faţă nebunia. (Pildele lui Solomon 14,29)
 • Mâna leneşilor pricinuieşte sărăcie, iar mâna celor înţelepţi adună avuţii. (Pildele lui Solomon 10,4)
 • Vezi pe vrăjmaşii mei că s-au înmulţit şi cu ură nedreaptă m-au urât. (Psalm 24,20)
 • Cel ce face nedreptate îşi va lua plata nedreptăţii, întrucât la Dumnezeu nu este părtinire. (Coloseni 3,25)
 • Nu vă îmbătaţi de vin, în care este pierzare, ci vă umpleţi de Spiritul Sfânt. (Efeseni 5,18)
 • Nu vă minţiţi unul pe altul, fiindcă v-aţi dezbrăcat de omul cel vechi, dimpreună cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu cel nou. (Coloseni 3,8-9)
 • Întoarceţi-vă, copii răzvrătiţi, şi Eu voi vindeca neascultarea voastră! (Ieremia 3,22)
 • Batjocura, sudalma este partea celor trufaşi şi pedeapsa ca leul va pândi asupra lor. (Ecclesiasticul 27,29)
 • Feriţi limba voastră de clevetire, fiindcă vorba cea mai tainică nu va trece fără pedeapsă. (Înţelepciunea lui Solomon 1,11)
 • Buzele celui nebun duc la ceartă şi gura lui dă naştere la ocări! (Pildele lui Solomon 18,6)

PS: Adaptare după o idee de pe KidsSundaySchool.com.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *