101 întrebări și răspunsuri despre Biblie

Autor: Raymond E. Brown
Editura: Sapientia
An: 2018
Localitate: Iași
Număr pagini: 206
Preţ informativ: 20 lei
Format: 14x20 cm

Scurtă descriere:

La Editura Sapientia din Iași a apărut recent cartea 101 întrebări și răspunsuri despre Biblie, scrisă de Raymond E. Brown și tradusă în limba română de dna Augusta Maria Flonta. Cartea apare în colecția „Studii biblice”, în formatul 14×20, are 206 pagini și poate fi procurată de la Librăria Sapientia (www.librariasapientia.ro), precum și de la celelalte librării catolice din țara la prețul de 20 lei. Iată cum își prezintă chiar autorul lucrarea.

La sfârșitul anilor ’50 ai secolului trecut îmi terminam studiile doctorale, pentru a putea preda Biblia. După un an petrecut la Ierusalim, mulțumită unei burse pentru studierea manuscriselor de la Marea Moartă, încă inedite pe atunci, m-am întors și am început să predau științele biblice la Seminarul „Sfânta Maria” din Baltimore. În anul 1960 am susținut prima sesiune de studii de vară despre Biblie, iar după această perioadă, pe lângă obișnuitele mele ore de predat, am ținut mii de conferințe pentru diverse grupuri doritoare să audă vorbindu-se despre Scripturi. Aceste grupuri erau formate din Episcopi și preoți din Diecezele catolice și din clerici ai altor Biserici, călugări și călugărițe din diferite congregații, precum și grupuri formate din toți acei oameni care participă, pe parcursul verii, la sesiuni, congrese și conferințe. Oricare ar fi fost subiectul conferințelor mele ținute pe parcursul anilor, am fost impresionat să constat că, în momentul când începea partea în care răspundeam la întrebări, unele dintre acestea reveneau constant, chiar dacă nu se potriveau cu tema abordată. Această repetare mi-a fost, cu siguranță, de folos, nu doar pentru că am sesizat ceea ce era de interes pentru public, ci și – sper acest lucru – pentru a putea formula răspunsuri mai adecvate la aceste întrebări. Deseori auditorii au avut amabilitatea de a afirma că momentul consacrat întrebărilor și răspunsurilor nu era mai puțin important decât conferințele propriu-zise, pentru a aprofunda înțelegerea Scripturilor. Acesta a fost motivul pentru care m-am hotărât să adun, din acest bagaj de experiență, întrebările care mi s-au părut cel mai des formulate și să public răspunsurile la acestea.

Permiteți-mi să insist: este vorba despre întrebări care mi-au fost adresate. Un procentaj însemnat din acestea a fost adresat, probabil, oricărei persoane care vorbește despre Biblie. Totuși, este inevitabil ca răspunsurile pe care le-am publicat și cele pe care le-am formulat să fi sugerat chiar ele unele dintre întrebările auditoriului. În lucrare, m-am străduit să formulez întrebările în funcție de amintirile mele. Unele dintre ele au fost enunțate, întotdeauna, din interes sau din curiozitate. Altele sunt formulate într-o manieră ușor defensivă, deoarece foarte adesea subiectul suscită, în cel care întreabă, o anumită tulburare. Se întâmplă ca interlocutorul să insiste: răspunsul care i-a fost dat nu corespunde exact cu ceea ce caută el. Am încercat să păstrez aceste diferențe de ton. M-am întrebat ce spațiu ar trebui să acord răspunsurilor din această carte. Ar fi mai bine să dau răspunsuri mai ample unui număr mai mic de întrebări, sau să dau răspunsuri mai scurte, care să genereze alte întrebări, ce ar relua punctele tratate insuficient în cadrul primului răspuns? Cel mai adesea am ales această din urmă abordare, căci ea corespunde experienței mele directe din teren, în urma conferințelor ținute. Participanții nu se așteaptă ca răspunsul la o întrebare să constituie o nouă conferință. Ei preferă aprofundarea unui răspuns considerat incomplet. Totuși, există probleme complexe, care cer uneori răspunsuri mai detaliate, exact în momentul când sunt puse (și pe care această lucrare le prezintă). Cititorul va observa imediat diferența de lungime dintre răspunsurile la cele 101 întrebări.

Alte persoane ca mine, care și-au petrecut viața studiind Biblia, ar putea formula răspunsuri diferite la aceste întrebări. Răspunsurile îmi aparțin, dar ele au fost cizelate în primul rând din dorința de a face înțelese informațiile, nu de dorința de a atrage atenția cu orice preț. Am constatat că o replică prea abilă sau un răspuns prompt care vizează provocarea râsului rănește deseori și închide mintea interlocutorului în fața a ceea ce de fapt dorești cu adevărat să transmiți. Prefer să-mi enunț pe larg gândurile, decât să subliniez ridicolul unui răspuns de alt tip, oricât de caraghios îl găsesc, în fond. Îl avertizez pe cititor: nu va găsi nimic remarcabil, „strălucitor”, în aceste răspunsuri; îmi este suficient să sper că va găsi, în ele, informații. Am preferat termenul de „răspuns” celui de „replică”. În acest fel am răspuns la aceste întrebări și o voi mai face în continuare; dar cititorul este acela care va judeca dacă a găsit, cu adevărat, răspunsul așteptat.

Iată și un tabel analitic al subiectelor tratate

 • Întrebările 1-4: Traducerile Bibliei. Pe care dintre ele să o folosim; traducerile populare; Biblii protestante și Biblii catolice.
 • Întrebările 5-10: Cărți canonice și Cărți apocrife. Divergențele dintre catolici și protestanți; Evangheliile apocrife.
 • Întrebările 11-14: Cum să citim Biblia? De la început la sfârșit, sau într-o manieră selectivă; notele și comentariile: poți să te dispensezi de specialiști?
 • Întrebările 15-17: Sub îndrumarea Bisericii: Interpretarea individuală; libertatea specialistului în interpretare.
 • Întrebările 18-22: De ce să citim Biblia? Cuvântul lui Dumnezeu sau bibliotecă umană; Biblia e inspirată?
 • Întrebările 23-27: Biblia este adevărată până la ultima literă? Literalitatea cu privire la Adam și Eva și a altor texte; arheologia confirmă textul biblic?
 • Întrebările 28-30: Critica biblică: cărți biblice dificile; Apocalipsul, cea mai dificilă dintre cărțile Bibliei.
 • Întrebările 31-33: Fundamentalismul biblic: cum să răspundem acestei probleme.
 • Întrebările 34-37: Noul Testament este adevărat până la ultima literă?Scrisorile lui Paul: au fost scrise de el, iar în caz contrar, ce autoritate au?
 • Întrebările 38-44: Sunt sigure, istorice? Redau ele viața lui Cristos? Dacă nu este așa, cine le-a scris și ce sunt ele? Ce diferență face acest lucru pe plan spiritual?
 • Întrebările 45-51: Cuvintele și lucrările lui Isus: Putem fi siguri de cuvintele sale precise și de minunile sale? Care este valoarea acestor minuni, mai ales a exorcismelor sale? Diavolul există?
 • Întrebările 52-53: Învierea lui Isus: Isus s-a ridicat din mormânt cu trupul, adică fizic?
 • Întrebările 54-60: Nașterea lui Isus: Ne putem încrede în textele despre nașterea și despre copilăria sa, nu sunt acestea doar folclor? În ce concordă și în ce se deosebesc? Au existat apariții ale îngerilor, îngerii există?
 • Întrebările 61-68: Maria: Care este importanța sa în Biblie? Nașterea feciorelnică; Neprihănita Zămislire și Adormirea Maicii Domnului; Maria a rămas fecioară? Cine erau frații și surorile lui Isus?
 • Întrebările 69-76: Știința lui Isus: Știa Isus că este Dumnezeu? Știa el totul? Știa că trebuia să moară? Cunoștea viitorul?
 • Întrebările 77-78: Întemeierea Bisericii: Isus a înființat Biserica sau știa cum urmează să se dezvolte aceasta?
 • Întrebările 79-85: Sacramentele: au fost instituite de Isus, mai ales Euharistia și Botezul? Ce semnificație aveau acestea pentru primii creștini?
 • Întrebările 86-88: Primii creștini și evreii: Ce raporturi au existat între ei și cum s-au despărțit? Evreii i-au prigonit pe creștini?
 • Întrebările 89-92: Conducerea Bisericii primare: Cine conducea Biserica? Cei doisprezece apostoli; de unde vin episcopii, erau aceștia succesorii apostolilor?
 • Întrebările 93-96: Cine celebra Euharistia: Când și în ce fel au fost recunoscuți ca preoți anumiți creștini?
 • Întrebările 97-100: Petru și papii: Petru era conducătorul Bisericii, sau episcopul Romei, sau primul papă?
 • Întrebarea 101: Cât de mult s-a schimbat Biserica după epoca Noului Testament?

Cumpăraţi online

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *