Manual romano-catolic de religie pentru clasa a XI-a. Revelaţie, credinţă şi sacramente

Autor: pr. Alois Hîrja
Editura: Presa Bună
An: 2012
Localitate: Iaşi
Număr pagini: 138
Preţ informativ: 10 lei
Format: 17x24 cm

Scurtă descriere:

Cuprinsul manualului este structurat în patru capitole, după fiecare capitol fiind şi o evaluare. Primul capitol este intitulat “Revelaţia lui Dumnezeu şi credinţa omului” şi are subcapitolele următoare: 1. Revelaţia lui Dumnezeu; 2. Raportul dintre Sfânta Scriptură, tradiţie şi magisteriul Bisericii; 3. Isus – plinătatea revelaţiei; 4. Credinţă şi Crez: răspunsul omului dat lui Dumnezeu; 5. Credinţa în Dumnezeu Tatăl atotputernicul, Creatorul cerului şi al pământului; 6. Credinţa în Isus Cristos: om şi Dumnezeu; 7. Cred în Isus Cristos: marea realizare a Învierii; 8. Cred în Duhul Sfânt.

Capitolul doi tratează “Adevărurile de credinţă şi Biserica Catolică”, cu subcapitolele: 1. Biserica lui Isus Cristos în Biblie; 2. Biserica una, sfântă…; 3. Biserica catolică şi apostolică; 4. Împărtăşirea sfinţilor; 5. Iertarea păcatelor; 6. Învierea morţilor; 6. Viaţa veşnică. Urmează capitolul “Despre sacramente: sacramentele iniţierii creştine”, cu subcapitolele: 1. Misterul pascal în sacramentele Bisericii; 2. Sacramentele iniţierii creştine – Botezul; 3. Sacramentul Mirului sau al Confirmării în Cristos; 4. Sacramentul Euharistiei – sfânta Liturghie; 5. Sfânta Euharistie – Isus prezent în sfântul sacrament. Şi se continuă Sacramentele în ultimul capitol: “Sacramentele de vindecare şi de slujire a comuniunii”. Titlurile subcapitolelor sunt: 1. Sacramentul Pocăinţei şi al Reconcilierii; 2. Sacramentul Ungerii bolnavilor; 3. Sacramentul Preoţiei; 4. Sacramentul Căsătoriei. Manualul se încheie cu o bibliografie ce include 25 de titluri.

Cumpăraţi online

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *