Invitaţie la a crede. Sacramentele credibile şi dezirabile

Autor: Bernard Sesboue
Editura: Sapientia
An: 2012
Localitate: Iaşi
Număr pagini: 260
Preţ informativ: 25 lei
Format: 17x24 cm
ISBN: 978-606-578-027-9

Scurtă descriere:

Acest al doilea volum vrea să acopere lacunele din prezentarea economiei sacramentale în Biserică. Continuitatea între aceste două volume este evidentă: dacă în primul volum autorul a tratat despre marile afirmaţii ale Crezului apostolic, şi, după cum bine ştim, Crezul este credinţa mărturisită, în acest al doilea volum, autorul, tratând despre cele şapte Sacramente, vorbeşte de fapt despre credinţa trăită. Astfel, metoda, ca şi destinatarii, rămân aceiaşi, într-o lume în care practica sacramentală este într-o continuă scădere. Astfel, acest volum are ca punct de plecare semnificaţie ritului şi instituirea generală a Sacramentelor în măsura în care ele aparţin credinţei creştine. Apoi, în capitolul următor, fundamentează Sacramentele pe persoana lui Cristos, Sacramentul primordial, arătând că acestea sunt cele care fac ca Biserica să existe, dar, în acelaşi timp, Biserica este responsabilă de păstrarea şi administrarea acestora.

În capitolele următoare, de la al III-lea la al X-lea, sunt prezentate pe larg cele şapte Sacramente: Botezul, Mirul (sau Confirmaţiunea), Euharistia, Reconcilierea (sau Pocăinţa), Maslul (sau Ungerea bolnavilor), Preoţia (şi celelalte slujiri în Biserică: diaconatul, slujirea baptismală şi pastorală a laicilor) şi Căsătoria. Fiecare dintre aceste Sacramente este prezentat în funcţie de propria originalitate şi în sfera existenţei umane la care se referă (apa şi viaţa, hrana şi ospăţul, demersul uman al reconcilierii, boala şi moartea, autoritatea şi, în final, căsătoria ca instituţie), ţinându-se cont de dificultăţile care există în practica fiecăruia, autorul analizându-le din punct de vedere dogmatic, istoric, pastoral, liturgic, al dreptului canonic. Aceste Sacramente, prezentate atât de frumos de autor, sunt daruri permanente ale lui Dumnezeu, iar faptul că sunt în număr de şapte reprezintă simbolic o totalitate, o perfecţiune.

Cartea se încheie cu o concluzie generală asupra sacramentelor şi cu o listă de termeni tehnici. Scopul acestei lucrări este acela de a prezenta sacramentele, în acelaşi timp credibile şi dorite de poporul lui Dumnezeu.

Cumpăraţi online

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *