Deschiderea Anului Catehetic

Autor: Oana şi Radu Capan

Scurtă descriere:

Anul catehetic poate fi deschis în parohie printr-o procesiune. În procesiune s-au dus diverse obiecte legate de cateheză: cruce, Biblie, Catehismul Bisericii Catolice, Catehismul Euharistic, cărţi de rugăciune, cărţi religioase, o bisericuţă din carton, icoane, DVD (urmărim filme), mingi (ne şi jucăm)… şi lumânări pentru cei mici.

Obiectele au fost aşezate de preot pe o masă lângă altar, iar apoi explicate unul câte unul credincioşilor (ex: „au adus cărţi de rugăciune pentru că rugăciunea e parte a procesului de cateheză”). De la caz la caz, preotul poate prezenta cateheţii şi orarul de cateheză.

Apoi preotul a folosit următoarea rugăciune.

Rugăciune pentru deschiderea Anului Catehetic

Doamne Isuse Cristoase, la vârsta de 12 ani uimeai pe mai marii preoţi din Templu tâlcuindu-le Scripturile. Mai apoi ai învăţat mulţimile ce te urmau, vorbindu-le despre Dumnezeu, descoperindu-l lor şi nouă ca un Tată milostiv. Ai stat în mijlocul oamenilor, ca unul dintre ei, şi le-ai vorbit prin parabole ca să poată să înţeleagă mai bine. Ai fost Învăţător în special pentru Apostolii Tăi, pe care mai apoi i-ai trimis în lume să continue să transmită învăţătura Ta.

Acum, Isuse Cristoase, ne aflăm la începutul unui nou An Catehetic. Copiii şi tinerii din parohia noastră reiau întâlnirile de cateheză în care doresc să aprofundeze relaţia lor cu Tine, Prietenul şi Învăţătorul lor, şi cu Dumnezeu, Tată iubitor. Pentru ei ne rugăm astăzi toţi credincioşii acestei parohii, ca să trimiţi lumina Spiritului Sfânt peste ei, pentru ca participând la cateheză să descopere, să îşi însuşească şi să transpună în viaţă tezaurul de învăţătură al Sfintei noastre Biserici. Fie ca prin tot ce vor face, ascultând, discutând, chiar şi jucându-se, să dobândească pricepere în cele spirituale şi practicile bune să le devină virtuţi. Te rugăm, Doamne, să îi transformi în Apostoli curajoşi, care să dea mărturie despre Tine acasă, la şcoală, oriunde merg.

Că sfânt eşti Dumnezeul nostru, şi ţie mărire înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Spirit, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *