Comunicare cu text


Scurtă descriere:

Număr participanţi: 10-30
Vârstă participanţi: 13-99
Durată joc: 20-40 minute
Materiale necesare: coli de hârtie, ustensile de scris

Desfăşurare joc: Fiecare participant primeşte pentru început o coală de hârtie pe care scrie trei nume proprii ca substantive. Animatorul adună colile, le amestecă şi le împarte aleatoriu din nou între participanţi. Aceştia scriu acum alăturat celor trei substantive trei verbe (activităţi). Animatorul colectează din nou colile, amestecându-l şi împărţindu-le reînnoit. Se continuă acum cu trei adjective (proprietăţi şi caracteristici). Animatorul repetă sarcina sa: adună, amestecă şi împarte. De data aceasta participanţii sunt invitaţi să compună din cuvintele indicate un text complet şi semnificativ (poate fi o poezie, un basm sau pur şi simplu o scurtă povestire). Fiecare participant în parte îşi caută un loc confortabil, aşezându-se şi scriind, iar animatorul poate pune ceva muzică meditativă ca fundal sonor. După finalizarea textelor se formează un cerc în picioare. Tot câte al doilea membru face un pas înainte, astfel formându-se un nou cerc. Participanţii din cercul interior vor avea câte un partener în cel exterior. Partenerul din interior îşi acoperă urechile şi se uită la partenerul din faţa sa. Acesta povesteşte textul său, dar fără să apeleze la mimică şi gesturi. Cel din cercul exterior repetă povestirea, dar de data aceasta doar pantomimic prin mimică şi gesturi. În schimb cel din cercul exterior poate asculta normal (fără a-şi ţine urechile acoperite). Conducătorul de joc propune următoarele variaţiuni: în mai multe rânduri participanţii din cercul interior se mişcă spre dreapta sau stânga schimbând unul sau doi parteneri în exterior. După dizolvarea cercurilor se formează două grupuri aliniate în rânduri opuse. Fiecare grup este la celălalt capăt al camerei. Toţi îşi spun textul deodată.

Variaţiuni: la un moment dat povesteşte doar un rând, apoi celălalt. Participanţii din fiecare rând îşi pot schimba poziţiile, ba apropiindu-se de celălalt rând, ba depărtându-se. Totodată se poate varia şi volumul: un rând şopteşte, celălalt strigă. Mai interesant este dacă cineva dintr-un rând vorbeşte o limbă străină necunoscută celorlalţi. El povesteşte textul său în această limbă. Ceilalţi ascultă şi încearcă să descrie efectul asupra lor.
Observaţii:

via ReliJoc.ro

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.