Autori: Radu şi Oana Capan
[pentru un curs de cateheză cu preoţii]

“Despre ce să (mai) vorbim la cateheză?” este întrebarea pe care şi-o pune adesea catehetul, atât cel aflat la început de drum, cât şi cel care a parcurs cu un grup un drum de câţiva ani şi, aparent, a epuizat subiectele. De aceea ne-am gândit să oferim un mic ajutor în acest sens, reunind în rândurile următoare diverse subiecte. Ele pot oferi idei pentru zeci de ore, desigur, şi în funcţie de modul de tratare: poţi vorbi despre Liturghie, despre parabolele lui Isus sau despre Porunci într-o oră, dar la fel de bine (sau mai bine) poţi avea mai multe întâlniri, în cadrul cărora să se aprofundeze şi mai mult aceste subiecte.

Precizare: Mai jos se găseşte un “rezervor” de subiecte şi nu o programă riguroasă de cateheză. Desigur, trebuie tins spre aşa ceva, dar până acolo de regulă este un drum lung. Pregătirea pentru acel moment se poate face propunându-se anumite serii (Poruncile; Sacramentele; Liturghia…) în perioade precum Posturile, dar nu numai. Pe de altă parte, în special la început (pentru a-i atrage pe catehizaţi, pentru ca să vadă cum cateheza oferă răspunsuri) este bine să lăsaţi o libertate la capitolul subiecte: ce anume ar dori ei să se discute, să afle (în special tinerii şi adulţii)? Desigur, vor fi răspunsuri variate. Chiar şi ulterior, între seriile amintite, constând din mai multe întâlniri succesive, introduceţi şi subiecte propuse de ei sau ocazionate de diverse evenimente.

Important este ca temele de cateheză să împace pe de o parte aşteptările şi întrebările catehizaţilor, dar să şi dea, pe de altă parte, o direcţie de aprofundare sistematică a credinţei, după nevoile pe care preotul le simte în parohie – altfel s-ar risca să se ajungă la un conţinut mai “după ureche”, după interese eterogene şi nu după necesităţile unei formări ca discipoli. Programul catehetic, sau, până la el, seriile, vor fi fixate de paroh în colaborare cu cateheţii (dacă există), atunci când se poate în acord cu tema Anului Pastoral (din nou, dacă există). Şi o ultimă observaţie: pe scurt s-au indicat şi subiectele de parcurs în pregătirile pentru primirea unor Sacramente.

Copii (preşcolari şi clasele 0, I şi II)

La această vârstă subiectele trebuie să ofere un prim contact cu noţiuni de bază, iar pentru cei care se apropie de Prima Împărtăşanie să pună primele cărămizi, oferindu-se de exemplu un prim contact cu Poruncile.

 • Vechiul Testament: Adam şi Eva (crearea lumii, căderea în păcat), Cain şi Abel, Noe şi potopul, Avraam, Iosif şi fraţii săi, Moise (naştere, adopţia, fuga, tufişul arzând, eliberarea poporului evreu), David, Solomon, Ilie, Daniel
 • Noul Testament: Viaţa lui Isus – naştere, în Templu la 12 ani, Apostolii, minuni, parabole, învăţătura, patima, moartea, învierea şi înălţarea; coborârea Spiritului Sfânt; începuturile Bisericii, Sf. Pavel
 • Poruncile: primirea lor, explicarea lor (prezentare sumară)
 • Sacramentele (pot fi doar unele, prezentare sumară)
 • Rugăciunea: Tatăl nostru, Născătoare, Îngeraşul, semnul crucii, rugăciunea liberă
 • Vieţi de sfinţi: Dominic Savio, Tereza de Lisieux, Bernadeta Soubirous, Cei trei păstoraşi de la Fatima, Francisc de Assisi – sfinţi copii, despre copilăria unor sfinţi, dar nu numai…

Pregătirea pentru Prima Spovadă şi Prima Împărtăşanie solemnă

În cele ce urmează sunt punctate principalele teme din drumul de pregătire pentru Prima Spovadă şi Prima Împărtăşanie solemnă. Noi parcurgem acest drum în 25-30 de întâlniri, de 2 ore, care încep toamna şi se încheie înainte de Rusaliile din anul următor.

 • Introducere: Despre drumul de pregătire; catehisme; Scriptura; rugăciunea
 • Crez: Dumnezeu – atribute; Preasfânta Treime; Creaţia – îngerii – oamenii; Isus Cristos; Spiritul Sfânt; Biserica; Viaţa veşnică
 • Porunci: Introducere; Porunca 1; 2 şi 3; 4 şi 5; 6 şi 9; 7 şi 10; 8 şi Poruncile bisericeşti
 • Sacramente: Harul; Păcatul; Sacramente – Clasificare; Spovada; Euharistia; Liturghia; Celelalte Sacramente pe scurt

Pregătirea pentru Sacramentul Căsătoriei

Pregătirea pentru Căsătorie se construieşte pe 3 piloni: pregătirea catehetică generală; pregătirea catehetică pentru Căsătorie; pregătirea pentru viaţa de căsătorie. Doar a doua este obligaţie canonică, dar şi prima şi ultima este bine să fie parcurse:

 • Crez, Porunci, Sacramente, Rugăciune
 • Căsătoria din perspectivă naturală; Sacramentul Căsătoriei; Spiritualitatea Căsătoriei; Morala parentală şi conjugală; Drept canonic; celebrarea propriu-zisă
 • Psihologie; Comunicarea în cuplu; Aspecte medicale privind reglarea naturală a concepţiei; Legislaţie civilă; Organizare practică

Pregătirea pentru Sacramentul Botezului

Pregătirea pentru Botez se construieşte pe 3 piloni: pregătirea catehetică generală; pregătirea catehetică pentru Botez; pregătirea pentru viaţă (în contextul venirii unui copil). Doar a doua este obligaţie canonică, dar şi prima şi ultima este bine să fie parcurse. Pregătirea catehetică pentru Botez poate fi structurată astfel:

 • semnificaţia (teologică, eclezială, cu accent pe Crez, dacă părinţii/naşii nu sunt credincioşi angajaţi)
 • ritul (simbolistică, gesturi, desfăşurare/organizare propriu-zisă)
 • necesitatea asumării (în sensul educaţiei la credinţă, al susţinerii celui botezat, respectiv al creşterii în credinţă dacă este vorba de o persoană matură)

Adolescenţi/Tineri/Adulţi

I. Cateheza de după Prima Împărtăşanie solemnă şi până la vârsta adultă trebuie să aprofundeze pilonii clasici: Crez, Porunci, Sacramente, Rugăciunea (C+P+S+R). Cu înaintarea în vârstă, noţiuni explicate într-un fel în itinerariul pentru Prima Spovadă şi Prima Împărtăşanie solemnă trebuie să fie reluate şi explicate cu noi valenţe (ex: poruncile a 6-a şi a 9-a sunt explicate într-un fel la 8 ani, în alt fel la 16 ani, la 20 de ani, apoi celor căsătoriţi). Mai jos sunt doar câteva idei pentru unele dintre subcapitolele C+P+S+R.

Crez

  • Dumnezeu – argumentele existenţei; Creaţie (Big Bang, evoluţionism şi alte teorii); îngeri (cădere, prezenţă în Scriptură, misiune); omul (căderea în păcat, misterul răului şi al suferinţei, misiunea omului, stările de viaţă – călugărie, celibat, căsătorie)…
  • Isus Cristos – naşterea (plus fecioria Mariei, Maria ca Născătoare de Dumnezeu); om adevărat şi Dumnezeu adevărat; misterul morţii şi învierii (dovezile învierii)…
  • Spiritul Sfânt – simboluri, acţiunea în Scriptură şi acţiunea în Biserică; darurile Spiritului Sfânt…
  • Biserica – ierarhie (treptele clerului), organizarea Bisericii şi a Vaticanului (Papa, Conclavul, Curia Romană, Sinoadele Generale)…
  • Tradiţia şi Scriptura – “sola Scriptura”, izvoarele Tradiţiei, canonul Scripturii…
  • Viaţa de apoi – a doua venire a Mântuitorului; viaţa după Judecata finală…

Porunci

  • 1 – idolii moderni; virtuţile teologale; astrologie, vrăjitorie…
  • 3 – sfinţenia duminicii; de ce duminica…
  • 5 – apărarea vieţii nenăscute şi încheierea ei naturală; vicii care dăunează trupului
  • 6 şi 9 – analizarea altor aspecte, legate de sexualitate, după vârsta audienţei
  • 7 – nedreptatea socială ca formă de furt

Sacramente

  • Botez – trăirea (şi înnoirea) constantă a promisiunilor de la Botez
  • Mirul – întărirea harului primit la Botez; soldaţi ai lui Cristos
  • Spovada – recuperarea simţului păcatului; formarea conştiinţei; tipurile de păcat
  • Euharistia – importanţa Împărtăşaniei dese; miracolele euharistice
  • Căsătoria – unitatea şi indisolubilitatea ei; scopurile căsătoriei; atacurile aduse împotriva căsătoriei; pregătirea îndepărtată pentru căsătorie
  • Preoţia – în vederea pastoraţiei vocaţionale
  • Maslul – îndepărtarea ideii că este un Sacrament pentru cei muribunzi

Rugăciunea

  • cum, când, cât ne rugăm…; anumite rugăciuni, devoţiuni (răsăritene şi apusene, istoric, promisiuni, practici)…

II. Dincolo de subiectele furnizate de cei patru piloni tradiţionali, C+P+S+R, există o serie de alte subiecte ce pot fi tratate în întâlniri de cateheză. Subiectele următoare merg în principiu pentru orice vârstă, de la adolescenţi inclusiv în sus, dar evident în mod selectiv şi cu adaptările de rigoare.

 • Figuri luminoase: mari sfinţi (răsăriteni şi apuseni), Papi iluştrii, Episcopii martiri…
 • Apologetică: argumente împotriva acuzelor aduse de ortodocşi (ex: infailibilitatea papală…), de protestanţi şi neo-protestanţi (ex: sfinţi, moaşte, ziua de duminică…), de atei (ex: existenţa lui Dumnezeu)…
 • Liturgic: Sfânta Liturghie (istoric, structură, gesturi liturgice, ornate, obiecte, clădirea bisericii, icoane, alte slujbe…); riturile Bisericii
 • Scriptură: pasaje/cărţi dificile, precum Adam şi Eva, potopul, Iona, ş.a.m.d. până la Apocalipsă; genuri literare; interpretarea textului; lectio divina; textele apocrife
 • Morală/Bioetică: liberul arbitru, vicii şi virtuţi, reglarea naturală a concepţiei, avort, eutanasie, clonare, fertilizare in vitro, “căsătoriile” homosexuale…
 • Sexualitatea umană: îndrăgostire vs iubire, Teologia Trupului, castitate…
 • Istorie: Biserica primară, Conciliile ecumenice, schismele şi Marea Schismă, Cruciadele, Inchiziţia, Reforma, Unirea de la 1700, momentul 1948…
 • Spiritualitate: trăirea sfinţeniei în viaţa de zi cu zi, munca – mijloc de sfinţire, lupta cu ispitele, îndrumătorul spiritual, alegerea vocaţiei (a stării de viaţă, a meseriei)…
 • Magisteriu: documentele mai importante conciliare (Conciliul Vatican II) şi papale (enciclice, exortaţii…)
 • Doctrina socială: învăţătura Bisericii despre muncă, dreptate socială…
 • Cultură: arta religioasă (pictură, sculptură, muzică…), opere literare, Sanctuare, Bazilici,…
 • Altele: marile religii; confesiunile creştine…

Lecturi continue

Texte posibile

 • O Evanghelie, o epistolă sau altă carte din Sfânta Scriptură (se poate opta pentru lectio divina).
 • Un catehism (YouCat, CCBC, CBC, Abecedarul credinţei…).
 • Orice carte cu conţinut catehetic, ce se pretează la lectură în comun şi discuţii pe marginea conţinutului.

Timp necesar

Se alocă după cum se doreşte, putând reprezenta o parte din întâlnire (ex: 15 minute) sau toată întâlnirea (1h sau mai mult). În funcţie de timpul alocat se împart unităţile din text (câte versete, câte numere din catehism, câte pagini din ce lectură a fost aleasă).

Desfăşurare

Se citeşte unitatea de text propusă după care se poate lăsa un timp (în special dacă este un text biblic) pentru ca fiecare să recitească o propoziţie, o expresie, un fragment care i-a plăcut în mod special. Apoi se poate trece la discutarea textului (fie discuţii libere, fie catehetul pune nişte întrebări de start, fie se face iniţial o expunere legată de ce s-a citit şi apoi se discută cele citite şi prezentate, fie alte metode).

Măsurarea progresului

În special dacă se face o lectură continuă cu copii sau pre-adolescenţi, este bine ca progresul să devină vizibil cumva. Se poate face o planşă în care ce s-a citit să fie reprezentat într-un fel (ex: imagini de colorat), pentru o privire retrospectivă dar şi pentru încurajare şi “amplasare” pe drum: am parcurs atât, mai avem atât. Periodic se pot face evaluări ale conţinuturilor parcurse.

Exemple (din parohia clujeană M1V)

Cu copiii ce au trecut de pregătirea pentru Prima Împărtăşanie facem lectură continuă din Evanghelia lui Marcu (aprox. jumătate de capitol pe întâlnire, circa o jumătate de oră din cele două ore de întâlnire). Cu adolescenţii facem lectura continuă din YouCat (de regulă 3-4 numere, circa o jumătate de oră din ora şi jumătate de întâlnire). Cu adulţii am parcurs serializat, în 4 întâlniri, secţiunea I, “Cred – credem”, din partea întâi, “Mărturisirea de credinţă”, din Catehismul Bisericii Catolice.

Video-alternativă

În locul unui text se poate urmări şi un material video (unul unitar care va fi serializat sau unul împărţit deja pe episoade). Exemplu: serialul BBC dedicat Bibliei, din 2013 (de la adolescenţi inclusiv în sus) sau seria de animaţii NEST (pentru cei mici). Alt exemplu: cele două filme despre Karol Woltyla – “Omul care a devenit Papă”, “Papa care a rămas om” (6 ore în total: pot fi de exemplu 6 întâlniri cu vizionări de o oră, cu discutarea celor văzute sau unor aspecte ridicate la fileu de cele văzute).

Câteva catehisme care vă pot ajuta (ordine alfabetică)

 • Abecedarul credinţei: catehism greco-catolic pentru copii (Editura Viaţa Creştină 2013, 120 pagini, 12 lei)
 • Catehismul Bisericii Catolice (ARCB 1993, 688 de pagini, 30 lei)
 • Compendiul Catehismului Bisericii Catolice (Presa Bună 2006, 224 pagini, 12 lei)
 • Credinţa catolică. Cateheză pentru adulţi (ARCB 1991, 246 pagini, 7 lei)
 • Credinţa mea. Catehism biblic pentru tineri şi adulţi (Pauline 1996; 80 pagini)
 • Explicaţie simplă a învăţăturii creştine (Congregaţia Surorilor Lauretane, 98 pagini, 3 lei)
 • Micul catehism euharistic (Presa Bună 2005; 110 pagini, 5,5 lei)
 • Micul Catehism explicat copiilor pentru Prima Sf. Împărtăşanie (Editura Presa Bună 2013; 122 pg, 6 lei)
 • Pregătire pentru Prima Împărtăşanie (Editura Serafica 2011, 32 pagini; 5 lei)
 • YouCat (Editura Sapientia 2012, 304 pagini, 25 lei)

Documente importante despre cateheză

 • Catechesi Tradendae (Editura Presa Bună 2001, 94 pagini, 4 lei)
 • Directoriu General pentru Cateheză (ARCB 2001, 314 pagini)

Situri importante

www.cateheza.ro

  • reuneşte un catalog cu zeci de cărţi din diverse categorii ce pot ajuta în cateheză
  • de asemenea zeci de prezentări Power Point şi de fişe ce pot fi tipărite şi folosite imediat
  • alte diverse resurse utile
  • din pagina Proiecte se găseşte pagina pentru Prima Împărtăşanie cu resurse speciale

www.credinta-catolica.ro

  • se găsesc online integral majoritatea catehismelor mai importante

stii.cateheza.ro

  • chestionare cu 10 tipuri diferite de întrebări, pe o multitudine de teme catehetice
  • căutare de cuvinte (word-search) în careu, care la final descoperă o propoziţie surpriză
  • Iona şi balena (adaptare a clasicului joc Spânzurătoarea) pentru cuvinte dar şi expresii
  • rebus (aritmogrife)
  • cartonaşe pentru verificare

lumea.catholica.ro

  • câteva articole despre cateheza parohială
  • sute de articole pe subiecte foarte variate, ce pot ajuta în alegerea unor teme, în documentare

www.deiverbum.ro

  • textul integral al Bibliei în versiune ortodoxă
  • textul Noului Testament în versiune romano-catolică
  • facilităţi de căutare rapidă, index tematic, lecturile zilei…
  • (suplimentar recomandăm bibliacatolica.ro)

www.magisteriu.ro

  • documente ale Papilor şi Episcopilor din ţară
  • se găsesc zeci de cateheze ale ultimilor Papi

www.pastoratie.ro

  • diverse prezentări, scenete, documente…

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Subiecte de cateheză

Updated on 2015-04-27T18:03:53+02:00, by Editor Cateheza.ro.