Pescari de oameni

Această fişă (cu desenul © Fano) prezintă textul de la Matei 4,12-23 (Isus chemând primii apostoli), din care au fost alese patrusprezece cuvinte. Ele trebuie aşezate în rebusul din dreapta. Soluţia este unică (dacă nu se pun cuvintele la întâmplare, ci se pornește de la cele care au o unică amplasare posibilă). Există și o provocare suplimentară.

Textul biblic corespunde în ritul latin Duminicii a 3-a de peste an, ciclul A.

Imaginea realizată de Fano se poate descărca de aici în variantă color sau alb-negru.

Fişa este în două variante (util dacă lucraţi cu o grupă de copii).

Conţinut: 2 fişe

J0255

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Pescari de oameni

Updated on 2017-01-28T14:38:05+02:00, by Editor Cateheza.ro.

A început Isus să predice

Fişa propune un desen de colorat şi o activitate (de descoperit un text). În original (originalul spaniol) fişa este pentru a 3-a duminică de peste an din calendarul romano-catolic, anul A, lectura evanghelică a zilei fiind de la Matei, capitolul 4, versetele 12-23.

Fişa este pusă la dispoziţie şi ca A4, şi ca A5 (2 A5 pe un A4), după cum veţi avea nevoie.

Conţinut: 1 fişă

J0254

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

A început Isus să predice

Updated on 2017-01-28T13:04:54+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Ce este lectio divina?

În acest material video, pr. Josh Johnson ne învață cum să citim în rugăciune Scriptura și cum să facem ceva ce ne poate îmbunătăți credința în Dumnezeu. Ne arată cum lectio divina ne poate ajuta în drumul nostru spre veșnicie.

Clipul a fost subtitrat. Dacă subtitrarea nu apare, activați-o.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ce este lectio divina?

Updated on 2017-01-28T16:40:08+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Evanghelia după sfântul Ioan – traducere și comentariu

Autorul celei de-a patra Evanghelii, cunoscut sub numele de Sfântul Ioan, își încheie lucrarea cu o hiperbolă: pământul întreg nu este de ajuns ca să cuprindă cărțile care ar trebui scrise pentru a aduna tot ceea ce a făcut și a spus Isus (cf. In 21,25). La apariția acestei abundențe de cărți despre Isus a avut o contribuție importantă și Evanghelia după Ioan, care apare ca o „carte” sau ca un document demn de luat în seamă despre unele dintre multele „semne” înfăptuite de Isus în prezența discipolilor săi. În acest ultim secol, literatura despre cea de-a patra Evanghelie a sporit într-un ritm impresionant: numai în ultimii douăzeci de ani s-au tipărit peste șase mii de titluri, comentarii și studii despre această Evanghelie. Și în contextul italian, în afară de traducerea comentariilor prestigioaselor ediții biblice străine, s-au pregătit anumite studii la diferite niveluri, fie științifice, fie de popularizare spirituală și pastorală. De ce atunci o nouă carte de comentarii la Evanghelia după sfântul Ioan?

În primul rând, trebuie să menționez că studiul sistematic al celei de-a patra Evanghelii răspunde unei necesități personale. După cercetarea primelor trei Evanghelii sinoptice și a altor scrieri ale Noului Testament, mai ales a celor pauline, simt nevoia de a mă aventura în tradiția Sfântului Ioan. Întâlnirea cu Isus Cristos, „Cuvântul” întrupat și Fiul lui Dumnezeu unul-născut, reprezintă o provocare și o aventură spirituală irezistibilă. Mai mult, de câțiva ani simt necesitatea de a extinde și verifica metoda hermeneutică în lectura textelor biblice. Metoda istorico-critică, în ciuda numeroaselor și riguroaselor sale aplicații – critică literară și istorie -, riscă să uniformizeze lectura biblică, privând-o de dimensiunea hermeneutică deschisă confruntării cu necesitățile vitale ale cititorului de astăzi. Pe de altă parte, nici noile încercări de lectură sincronică a textului biblic în toate subdiviziunile și formele sale – lectură spirituală, narativă, sociologică și psihologică – nu îl deschid automat către un dialog productiv cu universul cultural și vital al cititorului din prezent.

În urma acestor constatări s-a născut proiectul unei lecturi a textului biblic care să îmbine necesitățile metodei istorico-critice cu cele ale hermeneuticii teologice. Textul celei de-a patra Evanghelii trebuie citit folosind această metodologie generală și integrată, pentru că se situează într-un proces hermeneutic care pornește de la istoria lui Isus și merge până la interpretarea teologică. Este vorba despre continuarea acestui traseu, integrându-ne în lungul șir de cititori care, din secolul al doilea până în zilele noastre, au rescris Evanghelia sfântului Ioan despre Isus. De aceea, organizarea prezentului comentariu la Evanghelia după sfântul Ioan se supune următoarelor criterii: reconstrucția textului în tonalitatea sa originară și înțelegerea structurii sale pe baza particularităților sale lexicale, stilistice, literare și tematice; analiza textului din punct de vedere exegetic, iar la final, interpretarea sa în contextul religios și cultural din zilele noastre. Însă între analiza exegetică a textului și actualitate stă „istoria interpretării”. Cu ajutorul unei selecții sistematice a comentariilor făcute de părinții Bisericii și scriitori greci și latini, al unor comentarii medievale și moderne, catolice și reformate, am încercat să acopăr golul care s-a creat între textul Sfântului Ioan și exegeza din perioada contemporană.

Istoria interpretării Evangheliei după Ioan oferă o secțiune paradigmatică a impactului pe care aceasta l-a avut în diferitele situații religioase și culturale ale istoriei creștine. În fiecare epocă, comentatorii, Episcopi și teologi, călugări și predicatori, au simțit nevoia să interpreteze textul evanghelic ținând cont de necesitățile vitale ale Bisericii sau ale creștinilor. Acest șir lung de cititori ai celei de-a patra Evanghelii m-a încurajat și sprijinit în această aventură spirituală care a început cu primul grup de martori ai tradiției sfântului Ioan: noi am contemplat gloria Unicului născut din Tatăl, plin de har și adevăr (cf. In 1,14).

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Evanghelia după sfântul Ioan – traducere și comentariu

Updated on 2017-01-28T17:52:09+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Iată Mielul lui Dumnezeu

Această fişă (cu desenul © Fano) prezintă textul de la Ioan 1,29-34 (Ioan vorbeşte despre Isus), din care au fost alese zece cuvinte. Ele trebuie aşezate în text și în rebusul din dreapta. Soluţia este unică (dacă nu se pun cuvintele la întâmplare, ci se pornește de la cele care au o unică amplasare posibilă). Există și o provocare suplimentară.

Textul biblic corespunde în ritul latin Duminicii a 2-a de peste an, ciclul A.

Imaginea realizată de Fano se poate descărca de aici în variantă color sau alb-negru.

Fişa este în două variante (util dacă lucraţi cu o grupă de copii).

Conţinut: 2 fişe

J0249

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Iată Mielul lui Dumnezeu

Updated on 2017-01-13T14:27:04+02:00, by Editor Cateheza.ro.

El este Mielul

Fişa propune un desen de colorat şi o activitate (de descoperit un text). În original (originalul spaniol) fişa este pentru a 2-a duminică de peste an din calendarul romano-catolic, anul A, lectura evanghelică a zilei fiind de la Ioan, capitolul 1, versetele 29-34.

Fişa este pusă la dispoziţie şi ca A4, şi ca A5 (2 A5 pe un A4), după cum veţi avea nevoie.

Conţinut: 1 fişă

J0250

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

El este Mielul

Updated on 2017-01-13T16:20:40+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Parabola despre primele locuri

Parabola despre primele locuri se găsește la Luca 14,7-11 (s-a folosit traducerea romano-catolică). Momentul este evocat și cu câteva desene. Aveți la dispoziție două variante: varianta completă (imagine plus text), sau varianta în care lipsesc anumite cuvinte. Dacă ați povestit cu copiii pe tema acestei parabole, varianta a doua servește ca evaluare – copiii pot completa cuvintele lipsă.

Conţinut: 2 fişe

J0246

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Parabola despre primele locuri

Updated on 2017-01-13T17:07:28+02:00, by Editor Cateheza.ro.

The Bible Project: Ioel (seria Read Scripture)

Clipul oferă o prezentare schematică a Cărții lui Ioel. Cartea are doar două patru capitole, reunind poeme profetice puternice și enigmatice, explorând idei profunde despre cum păcatul și eșecul omenesc provoacă distrugeri devastatoare în lume, despre cum Dumnezeu dorește să dea milostivire celor care își recunosc păcatul și îl mărturisesc.

Găsiți clipurile pe situl The Bible Project, la seria Read Scripture, cu posibilitatea de a-l descărca la rezoluție mare.

Vă recomandăm să descărcați clipul pentru a folosi subtitrarea în limba română pe care v-o oferim în continuare.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

The Bible Project: Ioel (seria Read Scripture)

Updated on 2017-01-28T16:31:59+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Isus a venit ca să fie botezat

Această fişă (cu desenul © Fano) prezintă textul de la Matei 3,13-17 (Ioan îl botează pe Isus), din care au fost alese zece cuvinte. Ele trebuie aşezate în text și în rebusul din dreapta. Soluţia este unică (dacă nu se pun cuvintele la întâmplare, ci se pornește de la cele care au o unică amplasare posibilă). Există și o provocare suplimentară.

Textul biblic corespunde în ritul latin Duminicii Botezului Domnului, ciclul A.

Imaginea realizată de Fano se poate descărca de aici în variantă color sau alb-negru.

Fişa este în două variante (util dacă lucraţi cu o grupă de copii).

Conţinut: 2 fişe

J0247

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Isus a venit ca să fie botezat

Updated on 2017-01-05T14:27:06+02:00, by Editor Cateheza.ro.

La Botezul lui Isus

Fişa propune un desen de colorat şi o activitate (de descoperit un text). În original (originalul spaniol) fişa este pentru Duminică Botezului Domnului din calendarul romano-catolic, anul A, lectura evanghelică a zilei fiind de la Matei, capitolul 3, versetele 13-17.

Fişa este pusă la dispoziţie şi ca A4, şi ca A5 (2 A5 pe un A4), după cum veţi avea nevoie.

Conţinut: 1 fişă

J0248

Nu uitaţi să vizitaţi pagina cu proiectul Fişe de activităţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

La Botezul lui Isus

Updated on 2017-01-05T15:19:00+02:00, by Editor Cateheza.ro.