Taina Căsătoriei. Manualul mirilor

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Taina Căsătoriei. Manualul mirilor

Updated on 2009-08-23T14:30:00+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Noul Testament pentru preşcolari

Cheia pentru a deschide apetitul unui copil pentru înţelegerea Scripturii este încântarea. Nu încercaţi să-i îndopaţi pe cei mici cu lecturi excesive din Biblie, oricât de frumoase ar fi pasajele alese. Riscaţi să obţineţi un efect invers, copilul devenind brusc plictisit de tot ce este legat de Domnul Isus şi de Cuvântul Său. Mai degrabă încercaţi să cultivaţi în mintea copilului dumneavoastră o încântare şi o bucurie pentru frumuseţea istoriilor biblice, pentru modul în care Dumnezeu ni se descoperă în chip desăvârşit în zilele noastre.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Noul Testament pentru preşcolari

Updated on 2009-08-27T02:08:56+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Manual romano-catolic de religie pentru clasa a IX-a. Biblia

Schema generală a manualului a prevăzut la începutul fiecărei lecţii rubrica „Încercaţi să răspundeţi”, apoi este analizat subiectul lecţiei şi la sfârşit este rubrica „Aplicaţi noile cunoştinţe”. În fiecare lecţie, pe lateralele paginilor, sunt incluse imagini sau texte care să ajute procesul de predare şi, mai ales, înţelegerea de către elevi a conceptelor prezentate.

Lucrarea este împărţită în trei părţi, fiecare parte fiind subîmpărţită în lecţii şi urmată de o secţiune de „Recapitulare. Evaluare”.

Cele trei părţi în care este expusă învăţătura despre Biblie sunt:
– Noţiuni generale despre Sfânta Scriptură;
– Vechiul Testament. Prezentare şi învăţături utile pentru a-l înţelege;
– Noul Testament. Prezentare şi învăţături pentru o corectă aprofundare.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Manual romano-catolic de religie pentru clasa a IX-a. Biblia

Updated on 2009-08-28T03:30:33+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Conciliul Vatican II

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Conciliul Vatican II

Updated on 2009-08-20T10:23:48+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Catehismul Bisericii Catolice

„Catehismul Bisericii Catolice, pe care l-am aprobat la 25 iunie [1992] şi a cărui publicare o poruncesc astăzi în virtutea autorităţii apostolice, este o expunere a credinţei Bisericii şi a învăţăturii catolice, atestate sau luminate de Sfânta Scriptură, de Tradiţia apostolică şi de Magisteriul bisericesc. Îl recunosc drept instrument valabil şi autorizat în slujba comuniunii ecleziale şi drept normă sigură pentru învăţarea credinţei. (…)

Cer, aşadar, păstorilor Bisericii şi credincioşilor să primească acest Catehism în spirit de comuniune şi să-l folosească asiduu în împlinirea misiunii lor de a vesti credinţa şi de a chema la viaţa evanghelică. Acest Catehism le este dat spre a le sluji drept text de referinţă, sigur şi autentic, pentru învăţarea doctrinei catolice şi în mod cu totul deosebit pentru alcătuirea catehismelor locale. Este de asemenea oferit tuturor credincioşilor care doresc să cunoască mai bine bogăţiile nesecate ale mântuirii (cf. Ioan 8,32). El vrea să ofere un sprijin eforturilor ecumenice însufleţite de dorinţa sfântă de unitate a tuturor creştinilor, arătând cu exactitate conţinutul şi coerenţa armonioasă a credinţei catolice. În sfârşit, Catehismul Bisericii Catolice este oferit oricărui om care ne cere socoteală de speranţa care este în noi (cf. 1Petru 3,15) şi care ar vrea să cunoască ce crede Biserica Catolică.” (Papa Ioan Paul al II-lea)

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Catehismul Bisericii Catolice

Updated on 2012-10-01T08:55:06+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Credinţa catolică. Cateheză pentru adulţi

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Credinţa catolică. Cateheză pentru adulţi

Updated on 2012-10-01T08:55:29+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Cateheze. Anul Sfintei Scripturi

Sfânta Scriptură, tezaurul credinţei noastre, cartea de inspiraţie a Sfinţilor Părinţi, siguranţa Magisteriului Bisericii, a constituit tema anului liturgic 2006 în Dieceza de Iaşi. Pentru facilitarea aprofundării tezaurului credinţei, Oficiul pentru Cateheză al Diecezei de Iaşi a venit în întâmpinarea celor dornici prezentând două propuneri de cateheză: una adresată tinerilor şi adulţilor (prima parte avându-l drept coordonator pe pr. Felician Tiba), iar alta adresată copiilor şi adolescenţilor (coordonatoare fiind sr. Silvia Brandiu din Congregaţia „Maria Bambina”).

Prima parte, care conţine câte o cateheză pentru fiecare carte a Sfintei Scripturi, urmează o schemă care se va repeta în cazul fiecărei cateheze: 1. Titlul catehezei; 2. Prezentare; 3. Obiectiv; 4. Învăţătură; 5. Practic; 6. Texte de referinţă; 7. Rugăciune. A doua parte porneşte de la o temă generală: „Arată-ni-l pe Tatăl” şi are rolul de a-i introduce pe copii şi adolescenţi în cunoaşterea lui Dumnezeu-Tatăl pornind de la realităţile biblice. În Adaos este prezentat ritualul întronizării Sfintei Scripturi, un model de Lectio divina, câteva date despre coroana de Advent, precum şi ritul aprinderii fiecărei lumânări din cele patru care o compun, o cateheză despre „Ce este Biblia?”, cateheză propusă de către Oficiul pentru Evanghelizare şi Pastoraţie Biblică, iar la final este propusă o lungă listă cu bibliografia pentru iniţiativele din Anul Sfintei Scripturi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Cateheze. Anul Sfintei Scripturi

Updated on 2009-08-20T09:33:23+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Manual romano-catolic de religie pentru clasa a XI-a. Calea Mântuirii. Morala creştină catolică

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Manual romano-catolic de religie pentru clasa a XI-a. Calea Mântuirii. Morala creştină catolică

Updated on 2009-08-28T03:30:11+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Biblia în fiecare zi pentru copii

Această nouă Biblie pentru copii include toate evenimentele importante, subliniind legăturile între ele. Biblia conţine 365 de povestiri, câte una pentru fiecare zi a anului, însoţite de citate dintr-o traducere a Bibliei, astfel încât cititorii să se familiarizeze cu stilul şi limbajul Bibliei pentru adulţi. Ilustraţiile frumoase stimulează imaginaţia cititorilor, iar enciclopedia de la sfârşitul cărţii îi va ajuta la înţelegerea contextului povestirilor. Toate aceste elemente fac din această carte o Biblie utilă şi plăcută.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Biblia în fiecare zi pentru copii

Updated on 2009-08-27T02:05:47+02:00, by Editor Cateheza.ro.

Evanghelia pentru copii

Cartea de faţă nu este altceva decât povestea mântuirii, scrisă pe limba copiilor şi împodobită cu ilustraţii foarte sugestive realizate de Frances şi Richard Hook. Ea mai conţine un excelent Cuvânt înainte pentru cei mari, şi poate fi un cadou ideal pentru un copil pe care îl iubiţi.

Comentarii:0

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Evanghelia pentru copii

Updated on 2009-08-27T02:06:09+02:00, by Editor Cateheza.ro.